Stap met ons mee in manifestatie tegen oorlog in Oekraïne!

Tientallen organisaties manifesteren op 27 maart in Brussel tegen de gruwel van de oorlog in Oekraïne. Beweging.net en OKRA sluiten zich hierbij aan. Centraal staat een oproep tot een staakt-het-vuren en een de-escalatie van het conflict. OKRA is bovendien ook bekommerd om de situatie van de ouderen in heel dit conflict.

"'We zijn op 24 februari wakker geworden in een andere wereld", schrijft Jef Van Hecken, oud-medewerker bij WSM en nu vrijwilliger en bestuurslid bij OKRA.

Ouderen hebben het bij conflicten bijzonder moeilijk. Ze raken snel geïsoleerd; blijven eenzaam achter, gescheiden van familie en verwanten, verstoken van voedsel en medicatie.

Precies een dag eerder, op 23 februari, kwam een internationaal rapport uit onder de titel 'Niemand wordt gespaard’. Human Rights Watch rapporteert daarin over de specifieke situatie van ouderen in een vijftiental conflicten tussen 2013 en 2021. De conclusie van het rapport is duidelijk: ouderen zijn vaak niet meer in de mogelijkheid te vluchten. Regeringen en de Verenigde Naties moeten dringend de specifieke risico’s en noden van ouderen in conflictregio’s erkennen en initiatieven nemen om hen te beschermen. Ouderen mogen niet langer onzichtbare slachtoffers blijven bij gewapende conflicten.

Wil je ook je verontwaardiging uitdrukken tegenover de Russische invasie van Oekraïne? We spreken ons 27 maart, om 13u, uit tegen de gruwel van oorlog. We roepen op tot een staakt-het-vuren en de-escalatie. Oorlog is geen oplossing, maar het probleem en dat willen we tonen! Meer info vind je in de flyer. Voor wie graag samen manifesteert: we spreken af aan het internationaal vakbondsgebouw (Koning Albert II-Laan 5, 1210 Brussel).

    Gepubliceerd op 18/03/2022