Wanneer rechten voor alle ouderen?

Op dit ogenblik vindt een belangrijke vergadering van de Verenigde Naties plaats. Op deze vergadering komt de conventie voor rechten voor ouderen overal ter wereld ter sprake. Het Belgische parlement stemde een resolutie waarin België een voortrekkersrol zou spelen in deze conventie. Maar de vertegenwoordigers van ons land zijn niet van plan gehoor te geven aan deze resolutie.

Ouderenorganisaties, ngo’s en sympathisanten schreven onderstaande open brief om minister Wilmès op andere gedachten te brengen.

Gepubliceerd op 26/03/2021