5 voor 12 voor de mobiliteit in Vlaanderen

Dringende vraag aan jou als geëngageerde burger

Vriendelijk verzoek om volgend bericht ter harte te nemen, want het is 5 voor 12 voor de mobiliteit in Vlaanderen.

Het was al meermaals in de pers: het gaat echt niet goed met ons openbaar vervoer in Vlaanderen en op 6 januari 2024 gaan de nieuwe vervoersplannen over het hele Vlaamse land van start, een soort BIG BANG bij het stads-en streekvervoer dat een enorme impact zal hebben op de burger.

Kans op vervoersarmoede, ontoegankelijkheid en een zware ecologische impact zijn nu al zichtbaar. Daarom willen we op 6 januari aan onze politici een duidelijk signaal geven. We leggen de klemtoon op de kwetsbaarsten in onze samenleving én op het belang van een duurzame en efficiënte mobiliteit.
Veel bushaltes verdwijnen en bustrajecten wijzigen. De wandelafstand tot een halte vergroot op veel plaatsen. Ook is er vaak geen aansluitend busvervoer. Minder mobiele reizigers worden verwezen naar ‘vervoer op maat’, maar daar zijn nauwelijks voldoende middelen voor.
Voor andere reizigers is er de flexbus, maar daarvoor moet je digitaal of telefonisch reserveren. Er geldt een tijdvenster van een half uur. Daagt het busje wel op? Extra stress voor hen die voor werk, school, dokters- of ziekenhuisbezoek van de flexbus afhankelijk zijn. Volgens de minister zullen deelsystemen veel problemen oplossen. Maar lang niet iedereen kan autorijden of fietsen… Dat wordt gemakshalve over het hoofd gezien.

De overheid moet dringend meer investeren in een wervend, duurzaam en betrouwbaar openbaar vervoer dat kan bijdragen tot de door Vlaanderen gewenste modal shift 50/50. Laat ons daarom met z’n allen op 6 januari 2024 om 11.00u (tot 12.30u) bij de stations in de provinciehoofdsteden een duidelijk signaal geven.

Provincie West-Vlaanderen: Brugge Station
Provincie Oost-Vlaanderen: Gent Sint-Pieters
Provincie Antwerpen: Antwerpen Centraal (kant Astridplein)
Provincie Limburg: Hasselt Station
Provincie Vlaams-Brabant: Leuven Station (Martelarenplein)

We nodigen je graag uit om aanwezig te zijn.
Modaliteiten om deel te nemen aan deze vreedzame actie vind je op de website van de Verenigde Supporters Openbaar Vervoer (VSOV): https://verenigde-supporters-openbaar-vervoer2.webnode.be

Graag meebrengen
Goed humeur, toeters en bellen (alles om geluid te maken), eventueel een klok of wekker die stilstaat op ‘5 voor 12’, borden met de naam van jouw gemeente en / of vervoerregio, een kleurrijk kledingstuk (muts, sjaal, andere), slogans met lokale bezorgdheden, persoonlijke getuigenissen voor de media.

Verspreiding van dit bericht
Verspreid dit bericht graag zoveel als mogelijk naar familie, vrienden en kennissen; deze actie is enkel geslaagd als we met zoveel mogelijk mensen in beeld komen.

Wijzelf (VSOV) zijn vrijwilligers van burgerplatformen die de bezorgdheden van de diverse burgers en organisaties optekenen en ze samenbrengen om dit signaal op 6 januari 2024 te kunnen brengen.

Alvast heel veel dank. Onze mensen ter plaatse zullen je met plezier verwelkomen!
Graag tot 6 januari 2024 om 11.00u in één van de provinciehoofdsteden.