Bankendossier - Update september 2021

Wekelijks ontvangen wij brieven en mails van bezorgde leden over het verdwijnen van geldautomaten en het sluiten van bankkantoren. De trouwe lezers van deze rubriek weten dat een vaste rubriek in de OKRA-belangenbehartigingnieuwsbrief zeer uitzonderlijk is! Maar voor dit maken we een uitzondering. Maandelijks houden we jullie op de hoogte over het reilen en het zeilen van het bankendossier. Deze maand vormt hier geen uitzondering op!

Op 9 september hebben we met het collectief (waaraan OKRA deelneemt) een nieuw overleg gehad met het kabinet van staatssecretaris De Bleeker. Opnieuw hebben we onze bezorgdheden over Batopin en Jofico toegelicht. Voor de nieuwe lezers Batopin en Jofico zijn twee organisaties die bankneutrale geldautomaten willen installeren. De grootbanken en kleinere banken bundelen als het ware hun krachten in twee organisaties. Omdat dit volgens ons een ‘verborgen’ financiële besparing is waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met niet-digitale klanten, blijven we dit signaleren bij de bevoegde instanties.

Een klein hoera-momentje…

“De vermindering van het aantal bankautomaten mag de toegankelijkheid en financiële dienstverlening niet in gedrang brengen”  -  minister Dermagne

Door ondermeer onze volharding werd op 23 september in de plenaire vergadering een nieuw debat hierover gevoerd. Hierop vertelde minister Dermagne dat hij de vermindering van de geldautomaten wil afremmen. Concreet heeft hij een brief geschreven aan de Nationale Bank met de vraag om de interbancaire tarieven te analyseren. Als je als klant van bank X geld afhaalt bij bank Y, dan moet de bank hiervoor een vergoeding betalen. Door het verhogen van die interbancaire tarieven wil hij banken stimuleren om meer geldautomaten te voorzien.

Door het bankcharter dat in juli werd goedgekeurd (lees bankendossier juli-augustus) heeft iedereen recht op 24 gratis geldafhalingen. Wie onlangs geld ging afhalen bij een KBC-geldautomaat merkte echter op dat hiervoor 50 cent in rekening werd gebracht. Daarom riep minister Dermagne KBC op om de gemaakte prijsafspraken te volgen.

Bekijk zeker ook het videofragment dat in dit krantenartikel is opgenomen.

Graag geven we dit nog mee: Kabinet Van Peteghem onderzoekt momenteel of ze supermarkten wettelijk kunnen verplichten om klanten cash geld te laten afhalen (met of zonder automaat). Tot nu toe is dit op vrijwillige basis. Wij volgen alles alvast verder op en laten dit dossier niet los!