De welvaartsenveloppe 2023-2024 en de gewijzigde pensioenswetgeving voor onthaalouders

Welvaartsenveloppe 2023-2024

De welvaartsenveloppe is een budget, vastgelegd op basis van een aantal parameters om de sociale uitkeringen te verhogen en min of meer gelijke tred te laten houden met de evolutie van de welvaart en zo de koopkracht te verhogen van onder meer gepensioneerden.

Voor de pensioenen ziet het plaatje er als volgt uit:

1 mei 2023

  • Vakantiegeld stijgt met 3.8%

1 juli 2023

  • Minimumpensioenen stijgen met 2%
  • Pensioenen die zijn ingegaan in 2018 stijgen met 2% (mensen die recht hebben op een minimumpensioen krijgen deze verhoging niet).
  • Oudste pensioenen: pensioenen die zijn ingegaan voor 2008 stijgen met 1.2%
  • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) stijgt met 2%

1 januari 2024

  • Loonplafond wordt met 2% verhoogd. Dit is een maatregel voor toekomstig gepensioneerden. Bij de berekening van het pensioen wordt er jaarlijks maar een brutobezoldiging meegeteld. Deze begrenzing noemt het loonplafond.
  • Minimumjaarrecht en minimumplafond wordt met 2% verhoogd. Dit is ook een maatregel voor toekomstig gepensioneerden.
  • Pensioenen die zijn ingegaan in 2019 stijgen met 2% (mensen die recht hebben op een minimumpensioen krijgen deze verhoging niet).

1 mei 2024

  • Vakantiegeld stijgt met 2,55%

Gewijzigde pensioenwetgeving voor onthaalouders

In 2003 kregen onthaalouders een eigen statuut. Echter veel mensen waren al voor 2003 aan de slag als onthaalouder. Wie aan de slag was voor 2003 bouwde geen pensioenrechten op. Wie nu op pensioen gaat en recht wil hebben op het minimumpensioen voldoet hierdoor niet aan de minimumloopbaanvoorwaarde van 30 jaar. Dit wijzigt vanaf 1 januari 2023 en blijft van toepassing tot 31 december 2032. Wie vanaf 1 januari volgend jaar op pensioen gaat, zal mogelijks wel toegang kunnen krijgen tot het minimumpensioen. Voor de jaren vanaf 2003 die minstens 156 voltijdse dagen per jaar telt, zal een coëfficiënt aan de berekening worden toegevoegd.