Na heel wat politieke beloftes en een lange aanloopperiode is het eindelijk zo ver: in maart 2024 jaar treedt het vernieuwde sociaal telecomtarief in voege. Wij zetten de belangrijkste bepalingen voor je op een rijtje:

 • Het vernieuwde telecomtarief – dat eigenlijk een sociaal internetabonnement is – wordt automatisch toegekend, wat een belangrijke verbetering is. Tot nu toe moesten consumenten die dachten in aanmerking te komen een aanvraag doen bij een provider die de aanvraag doorstuurde naar het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie). Zij namen de aanvraag dan door en vroegen indien nodig aanvullende informatie op bij de aanvrager. Deze regeling schoot echter zijn doel voorbij: van de 600 000 Belgen die in aanmerking kwamen, maakte slechts een 200 000-tal ook effectief gebruik van dit sociaal tarief.

  De nieuwe regeling maakt hier dan ook komaf mee. In maart 2024 krijgen de ruim 500 000 Belgen die recht hebben op het vernieuwde sociale tarief een brief in de bus waarmee ze naar een provider kunnen stappen die hun abonnement zal overzetten naar het goedkoopste (sociale) tarief. Ook wie na maart 2024 in aanmerking komt voor het sociaal tarief zal niet langer de aanvraag moeten doen.
 • Niet alle providers zijn verplicht om het sociaal tarief aan te bieden. Het zijn de operatoren die een eigen vast netwerk hebben en een omzet genereren van minstens 50 miljoen euro per jaar die dat wél moeten doen. In de praktijk betekent dit dat in Vlaanderen enkel Proximus, Telenet en Orange aan deze verplichting moeten voldoen. Voor Brussel en Wallonië komt daar ook nog VOO bij.
 • Grosso modo komen drie groepen in aanmerking voor het vernieuwde sociaal telecomtarief:
  • Leefloontrekkers bij het OCMW.
  • 65-plussers komen in aanmerking als hun globaal belastbaar inkomen niet hoger is dan 25 737 euro bruto (alleenstaanden). Per extra gezinslid mag dit plafond verhoogd worden met 4 775 euro. Bijkomende voorwaarde is wel dat minstens één van de extra gezinsleden (bv. partner) ouder is dan 60 jaar.
  • Dezelfde plafonds gelden voor zwaar zorgbehoevenden (min. 66 % andersvalide of arbeidsongeschikt) en hun gezin. In de praktijk gaat het om personen die recht hebben op een verhoogde tussenkomst in ziektekosten.

   Hiermee zal de doelgroep voor het sociaal internetabonnement in grote lijnen dezelfde zijn als die voor het sociaal energietarief (gas en elektriciteit).
 • Het sociaal internetabonnement (vast internet) mag maximaal 19 euro per maand kosten. Operatoren die dat aanbieden, mogen hier dus onder gaan, maar niet ten koste van de kwaliteit en de snelheid van de vaste verbinding. Dit sociaal abonnement mag bovendien in een bundel met andere diensten (digitale televisie, vaste telefonie, mobiel internet) aangeboden worden. Een bundel waar het sociaal internetabonnement deel van uitmaakt, mag maximaal 40 euro per maand kosten, daar waar commerciële bundels gemiddeld 60 euro per maand kosten.