Met of zonder papieren voorschrift naar de apotheek

Vanaf 15 september 2021 kan je als patiënt kiezen om je voorschriften volledig digitaal te beheren en zonder papieren voorschrift naar de apotheek te gaan.

Tot nu kreeg je steeds een papieren ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ (met een streepjescode) mee bij je huisarts. Of bij je arts-specialist, tandarts of vroedvrouw. Daar komen nu digitale opties bij. Dat proces heet dematerialisatie of papierloos voorschrijven.

Keuzevrijheid

De voorschrijver zal je als patiënt informeren over de mogelijkheden en jou de keuze laten. Je kiest als patiënt dus zelf of je een geprint voorschrift wilt of niet. Als je liever geen digitale opties wilt, kan je dus nog steeds kiezen voor een papieren voorschrift waarmee je naar de apotheek kan. Maar ook als je voor de digitale mogelijkheden kiest, kan je nadien nog zelf je voorschrift(en) afdrukken.

  • OPTIE 1: een papieren voorschrift

Je kiest voor een papieren voorschrift. Jouw huisarts of een andere voorschrijver geeft je net als de voorbije jaren een ‘papieren bewijs van elektronisch voorschrift’ mee

  • OPTIE 2: een digitaal voorschrift

Je kiest ervoor om het elektronisch voorschrift digitaal te beheren. Bij de apotheek kan je het voorschrift tonen via een app op je smartphone of tablet. Je kan het voorschrift ook bekijken via de online gezondheidsportalen zoals www.MijnGezondheid.be (onder ‘Mijn geneesmiddelen’  ‘Mijn openstaande medicatie voorschriften) of www.MyHealthViewer.be of via een aantal commerciële apps (zoals Helena of Voorschrift op zak). Er wordt in november nog een app vanuit de overheid gelanceerd (de mobiele app ‘mijngeneesmiddelen’). Je kan het voorschrift indien gewenst ook nog afprinten via deze online portalen of apps

  • OPTIE 3: zonder bewijs, maar met je e-ID-kaart of rijksregisternummer

Je kiest ervoor om met je elektronische identiteitskaart (e-ID) naar de apotheek te gaan. De e-ID-kaart wordt ingelezen door de apotheker, waardoor de elektronische voorschriften zichtbaar worden. Je kan ook je rijksregisternummer geven, op voorwaarde dat je e-ID al eerder werd ingelezen door de apotheker in de 15 maanden voorafgaand. Andere identificatiemogelijkheden zijn: vreemdelingenkaart, KidsID en Isi+. Het is aangeraden om altijd je e-ID mee te nemen wanneer je naar de apotheker gaat. 

Ik kan zelf niet naar de apotheek gaan, wat nu?

Iemand anders kan in jouw plaats bij de apotheek jouw voorgeschreven geneesmiddelen afhalen, vb. een familielid of een mantelzorger. Dat kan met een ‘stilzwijgend’ mandaat, wat wil zeggen dat je akkoord gaat dat iemand anders naar de apotheek gaat. Dit doe je door je rijksregisternummer met deze persoon mee te geven. De meeste apothekers aanvaarden daarnaast ook dat je het papieren voorschrift meegeeft met iemand anders of een digitaal voorschrift (vb. door je smartphone mee te geven). Eén belangrijke voorwaarde: je moet als patiënt op voorhand al eens met je e-ID naar de apotheker geweest zijn om deze te laten inlezen (en zo een therapeutische relatie aan te maken). Zo ben je voor een periode van 15 maanden bekend bij de apotheek. Later zal je deze mandaten ook online kunnen beheren.

Extra functies dankzij de digitale opties

Als je ervoor kiest om je voorschriften digitaal te beheren, krijg je er als patiënt ook extra functies bij.

  • Geneesmiddelen reserveren:

Je kan geneesmiddelen reserveren bij een bepaalde apotheek via de online gezondheidsportalen www.MijnGezondheid.be of www.MyHealthViewer.be, via de ‘mijngeneesmiddelen’ (web)app of een commerciële app (zoals Helena of Voorschrift op zak). Alleen de apotheker waarbij je reserveert, ziet deze reservaties. Een reservatie houdt geen verplichting tot aankoop in. Het is wel de bedoeling dat je dit gereserveerde geneesmiddel zo snel mogelijk afhaalt bij je apotheek. Een reservatie bij de ziekenhuisapotheek zal ook mogelijk zijn. Dat zal alleen kunnen voor specifieke geneesmiddelen die alleen verkrijgbaar zijn in een ziekenhuisapotheek (en niet in een publieke apotheek).

  • Voorschriften verbergen via de privacy-vlag

Jouw elektronische voorschriften zijn standaard zichtbaar voor alle apothekers. Je kan ervoor kiezen om bepaalde voorschriften te verbergen voor bepaalde apothekers. Zo zet je via een privacy-vlag een beperkte toegang (bijvoorbeeld voor 1 apotheek) zodat het voorschrift enkel voor die apotheek zichtbaar is. Deze functie werkt enkel als je kiest voor de e-ID-kaart (optie 3), want het papieren en digitale bewijs wordt (via de streepjescode) steeds zichtbaar voor de apotheker die het inscant.


(bron: Vlaams Patiëntenplatform vzw)