Heb je zorg nodig en wil je graag bij je kinderen gaan inwonen, zonder je privacy te verliezen? Of denk je eraan om een vriend(in) of familielid die nood heeft aan hulp bij jou te laten inwonen, maar willen jullie toch je eigen plekje in huis bewaren?

In al die situaties kan zorgwonen een goede oplossing zijn. Bij zorgwonen creëer je de mogelijkheid om iemand te laten inwonen met behoud van ieders eigen plekje. Dankzij een aanpassing in de regelgeving verloopt de aanvraag van een zorgwoning voortaan een stuk eenvoudiger. Sinds midden augustus worden mobiele zorgwoningen en bestaande bijgebouwen ook erkend als volwaardige zorgwoningen. Via een éénvoudige melding bij je gemeente kan je deze zorgwoningen laten registeren. Vroeger moest je daar een lang vergunningstraject voor doorlopen. Een wijziging was nodig aangezien, mede door de coronacrisis, steeds meer Vlamingen met een zorgnood zo lang mogelijk in hun thuisomgeving willen blijven wonen. Maar vaak was hun woning niet geschikt om in te delen in kleinere ondergeschikte wooneenheden.

Je moet wel voldoen aan enkele criteria om in aanmerking te komen voor een zorgwoning. Zo is een zorgwoning gericht op het verblijf van maximaal twee inwonende personen. Minstens één van hen moet ouder zijn dan 65 jaar of zorgbehoevend zijn.

Mobiele zorgwoningen zijn woonunits die vooraf gebouwd worden, en kant-en-klaar geplaatst op maat van de zorgvrager. Het voordeel is dat een mobiele zorgwoning minder permanent en ingrijpend is dan verbouwingswerken aan de bestaande woning. Zorgsituaties zijn vaak tijdelijk, dus verplaatsbare zorgwoningen zijn vaak een betere oplossing. Ze zorgen voor nabijheid en er is voldoende privacy. Nadien kunnen ze hergebruikt worden in een andere zorgsituatie.

De melding zal voor drie jaar geldig zijn. Deze periode kan eenmalig met 3 jaar worden verlengd via een nieuwe melding. Je domicilie komt op het adres te staan bij de persoon bij wie je inwoont maar je krijgt een aparte code in het register: een z-code. Op fiscaal vlak word je niet beschouwd als één gezin. Dat heeft bijgevolg geen nadelig effect op sociale uitkeringen of sociale voordelen. Ook voor je pensioen verandert er niets. Sommige mensen krijgen een sociaal tarief voor het watergebruik. Het sociaal tarief kan niet meer verder aangerekend worden maar je hebt in de plaats wel recht op een compensatie.

In de nieuwe brochure ‘langer thuis in een zorgende omgeving’ lees je alles over zorgwonen.