Nieuw inschalingsinstrument voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Om in aanmerking te komen voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden word je zorgbehoefte ingeschaald. Dit zorgbudget bedraagt 130 euro per maand en krijg je wanneer je een hoge zorgbehoefte hebt.

Vanaf 1 juni 2021 is er een nieuw meetinstrument om de zorgbehoefte te kunnen bepalen voor dit zorgbudget: de BelRAI screener. Dit nieuwe instrument vervangt de BEL-profielschaal voor het bepalen van de zorgbehoefte. BelRAI screener meet op basis van een aantal vragen je fysieke, cognitieve, psychische en sociale zorgbehoeften. Je krijgt dan een score toegekend en die score bepaalt of je al dan niet recht hebt op het zorgbudget.

Welke gevolgen heeft dit voor mijn zorgbudget?

Voorlopig verandert er niets. Wanneer je voor 1 juni 2021 al recht had op het zorgbudget blijf je dat behouden. Een lopend recht op het zorgbudget op basis van de BEL-profielschaal kan niet zomaar gestopt worden door een nieuwe te lage BelRAI-inschaling. Let wel, deze bepaling slaat alleen op een lopend recht. Er zal wel een nieuwe inschaling met de BelRAI screener gebeuren als het lopend recht op basis van de huidige beslissing afloopt.

Belangrijk: naast het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bestaat er nog het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Dit zorgbudget is voorlopig nog niet gekoppeld aan de BelRAI Screener.

Waarom komt er een nieuw inschalingsinstrument?

Vandaag bestaan er verschillende inschalingsinstrumenten om de zorgbehoefte te kunnen bepalen. In de toekomst wil de overheid evolueren naar één inschalingsinstrument (BelRAI) over de sectoren heen. Dit is o.a. cruciaal voor de communicatie binnen en tussen zorgvoorzieningen. De zorgtoestand van de cliënt kan dan namelijk doorheen de tijd en over verschillende diensten heen opgevolgd worden. Diverse zorgvormen kunnen dan flexibeler worden gecombineerd. Bovendien kunnen zorgprofessionals beter met elkaar communiceren aangezien iedereen dezelfde schaal hanteert. De komende jaren zal dit systeem stapsgewijs verder geïntroduceerd worden in het Vlaamse zorglandschap.