Oproep werkgroep wonen

Ben je geïnteresseerd in of heb er ervaring met het thema  'levenslang en duurzaam wonen'  en wil je samen met andere vrijwilligers op zoek gaan naar antwoorden  op de vraag wat er nodig is om mensen  zo lang mogelijk op een comfortabele en duurzame manier  thuis  te laten wonen? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Ik heb interesse!

Opzet

 • Ad-hoc werkgroep die werkzaamheden beëindigt rond paasvakantie volgend jaar
 • Naar schatting 5 à 6 bijeenkomsten, evt. ook ééntje minder of meer, naargelang de voortgang van onze werkzaamheden
 • Locatie: Schaarbeek (eerste keer), daarna e.v.t. in onderling overleg te bepalen

Vrijwilligers gezocht

 • Affiniteit met dit onderwerp hebben, hetzij door beroepservaring, kennis, vrijwilligersmandaat, … of die zich uit interesse reeds hebben verdiept in dit thema
 • Of die uit interesse zich willen verdiepen in dit thema
 • Bereid zijn zich te verplaatsen (verplaatsingskosten worden vergoed)
 • Mee nadenken over dit thema
 • Spreiding over provincies is geen must, maar wel mooi meegenomen

Doelstellingen van de werkgroep

 • Verdere concrete afbakening van het thema: welke deelthema’s behandelen we wel/niet (cfr. voorstel)?
 • Bijeenzoeken van nuttige informatie over dit onderwerp (bestaande wetgeving, premies, reeds lopende projecten en good practices, …)
 • Inventariseren van hiaten en problemen die zich voordoen bij ouderen
 • Formuleren van aanbevelingen tot verbetering of aanpassing van bestaande wet- en regelgeving
 • Bekijken of er acties nodig zijn t.a.v. beleidsmakers en in welke vorm dit dan zou kunnen zijn
 • Bekijken of er rond dit thema projecten opgezet kunnen worden
 • Rapporteren aan het Team

Poging tot afbakening thema

WEL

 • Wetgeving ‘MijnVerbouwPremie’
 • Wetgeving aanpassing woning i.f.v. verminderde mobiliteit
 • Wetgeving i.v.m. terugdringen EPC-score Vlaamse woningen
 • Wetgeving en good practices i.v.m. woningdelen (kangoeroewoningen, zorgunits, …)
 • Projecten en good practices i.v.m. duurzaamheid (bijv. OKRA Limburg i.s.m. Grootouders voor het klimaat) …


NIET

 • Regelgeving WZC
 • Regelgeving assisentiewoningen
 • Sociale verhuurkantoren en huisvestingsmaatschappijen …

Mochten deze aspecten toch aan bod komen in de besprekingen, dan kunnen ze zeker opgenomen worden in het verslag van de bespreking om dit op een later moment op te nemen of te dispatchen naar een andere werkgroep/collega. Ze zitten echter niet het vizier (de scoop) van de werkgroep.