Parkeerbeleid ten aanzien van mensen met een beperkte mobiliteit

Wij maken ons zorgen over beperkende reglementen in het gebruik van de parkeerkaart voor mensen met beperkte mobiliteit die in diverse gemeentes de kop opsteken. I.f.v. doorgedreven digitalisering van de parkeercontroles (door privéfirma’s) wordt het vrij gebruik van de kaart steeds meer beperkt en moeten de gebruikers zich vooraf registreren met max. 2 nummerplaten. Dit is voor veel gebruikers onvoldoende en heeft een grote beperking in hun mobiliteit tot gevolg. Veelal doen zij immers beroep op veel meer personen uit hun netwerk om hun mobiliteit te organiseren.

OKRA ging in op de vraag om hierover met SAMANA, KVG (vanaf nu KANDO) en beweging.net rond de tafel te zitten. We werken nu aan een gezamenlijk standpunt dat we kunnen meenemen in onze memorandums voor de verkiezingen van 2024. Samengevat zullen we volgende elementen opnemen in ons standpunt.

  • We onderschrijven de eisen/voorstellen die in het advies hierover van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap staan.
  • We eisen dat lokale reglementen geen afbreuk doen aan de in de wet voorziene (en in de geest bedoelde) voordelen verbonden aan de parkeerkaart.
  • We vragen dat de nodige wetgevende stappen worden genomen zodat de in Antwerpen ontwikkelde app gelinkt kan worden aan de parkeerkaart en zo ook in gebruik genomen kan worden.
  • We vragen een eenvormige reglementering en werking in heel Vlaanderen/België.

We bekijken ook nog of gezamenlijke actie mogelijk is.