Pensioenval: heb je te veel belastingen betaald op pensioen?

De pensioenval waarvan sprake was bij de aanslagjaren 2017, 2018 en 2019 wordt vanaf oktober 2021 automatisch rechtgezet. In uitzonderlijke gevallen wordt dit ook voor het aanslagjaar 2016 gedaan. Hiervoor zal je een aanvullend aanslagbiljet ontvangen. De pensioenval deed zich voor bij de laagste pensioenen. Gepensioneerden die een klein extra inkomen hadden, konden door dat extra inkomen netto minder pensioen overhouden. Ook inkomsten uit kleine onroerende goederen zoals bijvoorbeeld verhuur garagebox, verhuur grond kunnen ook afleiding geven voor een pensioenval, worden mogelijks rechtgezet. Vanaf het aanslagjaar 2020 is de pensioenval weggewerkt en heeft dit geen effect meer.

Een voorbeeld: iemand met een pensioen van 15 500 euro betaalt geen belastingen en krijgt dus een belastingvoordeel op dat bedrag. Door een extra inkomen van 10 euro had de persoon geen recht meer op die belastingvrijstelling waardoor die persoon 585 euro belastingen moest betalen. De 10 euro extra inkomsten staat natuurlijk niet in verhouding tot het belastingbedrag. Dit onrecht wordt nu dus rechtgezet.

Voor het Grondwettelijk Hof verscheen recentelijk een gelijkaardig dossier. Iemand die door het opnemen van een politiek mandaat een vergoeding ontving van 62,5 euro op jaarbasis verloor hierdoor een belastingvoordeel van ongeveer 500 euro. Betrokkene kon de vergoeding niet weigeren of moest ontslag nemen uit het mandaat. Het Grondwettelijk hof vroeg de rechtzetting van de pensioenval.

De uitspraak van het Grondwettelijk hof specifieert de hoogte van het extra inkomen niet. Op heden is hier dus ook nog duidelijkheid over. Bij gepensioneerden die een hoger pensioen ontvingen, deed zich geen pensioenval voor. Dit omdat hogere pensioenen geen belastingvrijstelling hebben voor het gehele pensioen.

Voor deze automatische rechtzetting van de pensioenval, geven we graag onze complimenten aan de ACV-collega’s. Zij hebben een sterk staaltje belangenbehartiging en politiek lobbywerk in dit dossier getoond.