Plaatselijk aan de slag met basisbereikbaarheid

In de nieuwsbrief van september hadden we het al uitgebreid over dit dossier. Het zal de aandachtige lezer niet ontgaan zijn dat dit een heel abstract dossier lijkt, weliswaar met zeer praktische en doortastende gevolgen op het plaatselijke niveau. Het is immers in het aanvullend net en in het vervoer op maat (flexvervoer) dat de meeste aanpassingen aan het gebeuren zijn. En dat zijn nu juist de vervoersniveau’s die plaatselijk het meeste ingrijpen op de mobiliteit van kwetsbare groepen zoals ouderen, minder-mobielen …

Daarom is het belangrijk dat dit dossier niet alleen op een overkoepelend niveau, maar ook op het lokale vlak opgevolgd wordt. Een aantal suggesties:

  • Overleg binnen de eigen gemeente met de OKRA-vertegenwoordigers in de ouderenraad om daar te bekomen dat de schepen van mobiliteit of diens ambtenaar het plaatselijk mobiliteitsplan komt toelichten. Vraag hierbij zeker dat ze klare wijn schenken over de veranderingen in het mobiliteitsplan door de invoering van het decreet ‘basisbereikbaarheid’.
  • Het kan de moeite lonen om leden waarvan je weet dat ze regelmatig het openbaar vervoer gebruiken eens te bevragen of zij de afgelopen maanden veranderingen hebben ervaring op de lijn(en) die zij doorgaans nemen (schrappen lijnen op bepaalde uren, schrappen haltes …).
  • Stelt de ouderenraad in jouw gemeente niet veel voor of heb je er geen? Neem als trefpunt het voortouw om een gezamenlijke info-avond te organiseren met andere organisaties in jouw gemeente zoals Samana, KVG, Neos, Markant, S-Plus … waar je de schepen van mobiliteit of diens ambtenaar op uitnodigt.

Het thema mobiliteit zal zeker een grote rol spelen bij de gemeenteraadsverkiezingen (2024). Het kan zeker geen kwaad de plaatselijke politici hieraan te herinneren als je hen uitnodigt op een ouderenraad of eigen infovergadering.

Wie vragen heeft over dit dossier of op zoek is naar praktische wenken om met het dossier aan de slag te gaan, mag ons altijd contacteren: belangenbehartiging@okra.be