De scootmobiel (tot 18 km/u) wordt in de wegcode als een ‘voortbewegingstoestel’ aanzien. Op 15 maart 2007 kreeg dit type voertuigen een juridisch statuut. Je hebt gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Scootmobielen die harder gaan als 18 km/u worden beschouwd als 4-wielige bromfietsen en hebben een aparte regeling.

Met een voortbewegingstoestel volg je de basisregels voor voetgangers of fietsers. Of je toestel gemotoriseerd is of niet maakt niet uit voor de wegcode. Alles hangt ervan af hoe snel je met het toestel rijdt.

Rijd je stapvoets?

Dan volg je de regels die van toepassing zijn op voetgangers. Bij voorkeur moet je op het trottoir, in voetgangerszones of de begaanbare berm rijden. Als je door een onberijdbaar trottoir of een obstakel toch op het fietspad moet rijden, moet je steeds voorrang verlenen aan fietsers. Indien er geen fietspad is en je de rijbaan volgt, moet je links rijden in de tegengestelde richting van het verkeer.

Je hebt voorrang op voertuigen als je wenst over te steken op een zebrapad. Met je elektrische rolstoel heb je als voetganger ook toegang tot publieke plaatsen en winkelcentra. Hou echter wel rekening met anderen en pas je snelheid aan de situatie en de omgeving aan.

Rijd je sneller dan een voetganger?

Dan moet je de verkeersregels volgen die van toepassing zijn op fietsers. Je plaats op de rijweg is dan het fietspad of een voorbehouden pad. In uitzonderlijke gevallen – zoals een onberijdbaar fietspad of een obstakel – mag je ook rechts op de rijbaan rijden.

Als er een fietsoversteekplaats is, dan moet je die gebruiken. Je hebt er net zoals fietsers géén voorrang om over te steken! Je mag je slechts voorzichtig op de oversteekplaats begeven en je moet rekening houden met naderende voertuigen.

Waar parkeren?

Het niet bereden voortbewegingstoestel wordt niet als voertuig beschouwd. Na gebruik kan je ze zowat overal achterlaten. Het mag op het voetpad geparkeerd worden. Let echter op hoe je je scootmobiel parkeert: volgens de wegcode mag je de andere weggebruikers niet hinderen of in gevaar brengen en mag je ook geen voorwerpen achterlaten die voor de andere weggebruikers een obstakel vormen. Bovendien kunnen steden ook regels opleggen om blokkering van de voetpaden te voorkomen. Je mag het toestel niet op een parkeerplaats voor auto’s of vrachtwagens plaatsen.

Meer info

  • www.wegcode.be
  • www.veiligverkeer.be
  • bij je thuiszorgwinkel Goed