Tijdelijke uitbreiding toekenning sociaal tarief aan kwetsbare doelgroepen

Wat is het socaal tarief voor energie?

Het sociaal tarief voor energie wordt per kwartaal vastgelegd door de Comissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) en is in België sowieso de laagste prijs die je voor energie kan betalen. Bij het sociaal tarief speelt de energieleverancier geen rol en is vergelijken zinloos.

Voor wie is dit tarief oorspronkelijk bedoeld?

Het sociaal tarief is tot nu toe voorbehouden voor mensen die bepaalde tegemoetkomingen of uitkeringen ontvangen. Zoals bijv. personen die recht hebben op IGO (inkomensgarantie voor ouderen), leefloners, personen met een handicap van +65 percent, sociale huurders, … In totaal gaat het over +/- 500.000 gezinnen in België. Zij vallen onder de categorie van ‘beschermde afnemers’.

Welke uitbreiding is voorzien?

Vanaf 01 februari ’21 is er een tijdelijke uitbreiding voorzien naar de categorie ‘verhoogde tegemoetkoming’. De toekenning gebeurt ook bij hen in principe automatisch. Op die manier zou het aantal gezinnen dat in aanmerking komt voor het sociaal tarief verdubbelen. 

Belangrijk is wel om te beseffen dat de uitbreiding tijdelijk is. Het ministrieel besluit dat de uitbreiding regelt loop af op 31 december ’21. Tenzij dit besluit verlengt wordt, gelden voor deze categorie vanaf 1 januari ‘22 terug de normale commerciële prijzen. 

Een woordje uitleg bij de verhoogde tegemoetkoming

De verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen (kortweg ‘verhoogde tegemoetkoming’) is de opvolger van het vroegere ‘OMNIO-statuut’. Mensen met een laag inkomen betalen op die manier minder voor gezondheidszorgen zoals een raadpleging bij de dokter, een ziekenhuisopname of geneesmiddelen. Voor een aantal categoriën gebeurt de toekenning automatisch. Meer info over de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen vind je online. 

Heb je een beperkt inkomen en val je nog niet onder de regeling van de verhoogde tegemoetkoming? Dan kan het de moeite lonen om aan uw mutualiteit te vragen dat zij een inkomensonderzoek voeren om te zien of u toch geen recht heeft op dit statuut. Wie twijfelt of de verhoogde tegemoetkoming reeds toegekend werd, kan altijd even kijken op een klevertje van zijn mutualiteit: 

  • Onder het adres staat een code van twee keer drie cijfers met een ‘/’ tussen.
  • Bij mensen met een verhoogde tegemoetkoming eindigt die telkens op ‘1’, bij anderen op ‘0’.

Wat als je energieleverancier moeilijk doet?

Wie geniet van de ‘verhoogde tegemoetkoming’ moet dus vanaf 01 februari ’21 automatisch het sociaal tarief aangerekend krijgen van zijn energieleverancier. Mensen die vanaf dan recht hebben op het sociaal tarief doen er dus goed aan hun eerstvolgende factuur in de gaten te houden of nemen best op voorhand al even contact op met hun leverancier (klantendienst). 

Wie vaststelt dat de energieleverancier moeilijk doet en niet geeft waar men recht op heeft, moet in eerste instantie tot een oplossing proberen komen met de leverancier zelf (klantendienst). Lukt dit niet, dan kan contact opgenomen worden op met de ombudsman voor energie: