Tips tegen te hoge ziekenhuisfactuur

Heb je dit ook al meegemaakt? Na een medische behandeling of heelkundige ingreep met ziekenhuisopname valt er een torenhoge factuur in je bus. Wat een tegenvaller! Veel patiënten krijgen nog te vaak te maken met financiële verrassingen. Nochtans kan je dit vermijden.

Bijvoorbeeld door bij een geplande opname een aantal zaken op voorhand te doen. Je grondig informeren is daar één van. De wet op de patiëntenrechten voorziet in het recht op ‘geïnformeerde toestemming’. Dat wil zeggen dat je als patiënt het recht hebt op alle informatie die je kan helpen in het nemen van gezondheidsbeslissingen. Hierbij gaat het niet enkel over medische, maar ook financiële informatie zoals kostprijs, remgelden, supplementen…. Maar ook na je ziekenhuisopname kan je een aantal dingen ondernemen. We sommen ze hier even voor je op.

Wat kan je op voorhand doen?

Je kan – voorafgaand aan de ingreep of behandeling met bijhorende opname - op verschillende manieren gebruik maken van dit recht:

  • Vraag op voorhand de opnamebrochure op bij de behandelende zorgverlener of de zorginstelling. Je vindt deze meestal digitaal terug op de website van de zorginstelling. Hierin staat alle informatie die van pas kan komen om je opname voor te bereiden.
    Vraag op voorhand ook naar de opnamekosten (dagligprijs, kamersupplement éénpersoonkamer, servicekosten voor telefonie, televisie, koelkast, …). Deze worden immers vaak niet vermeld in de opnamebrochure.
  • Vraag naar een kostenraming van de ingreep of behandeling. Voor de meest courante ingrepen en behandelingen bestaat dit veelal standaard. Zo heb je toch al een idee van wat dit ongeveer zal kosten. Sommige ziekenhuizen publiceren deze info ook op hun website, maar zijn wel in de minderheid.
  • Informeer zeker ook naar het persoonlijk aandeel (remgelden) dat betaald moet worden. Voor sommige producten of materialen komt het ziekenfonds tussen, voor andere zaken kan het persoonlijk aandeel oplopen tot 100% (geen tussenkomst van ziekenfonds).
  • Informeer bij je arts naar zijn conventiestatus. Is hij geconventioneerd, dan zal hij zich aan de tarieven houden die zorgverleners tweejaarlijks met de ziekenfondsen afspreken. Niet-geconventioneerde artsen bepalen hun tarieven vrij, waardoor hun erelonen vaak hoger liggen. Veel zorgverleners zijn gedeeltelijk geconventioneerd, bijv. voor consultaties en behandelingen in de kliniek, maar niet voor deze die in hun privépraktijk doorgaan.
  • Informeer bij je arts naar de ereloonsupplementen die hij aanrekent als je kiest voor een éénpersoonskamer. Deze kunnen zeer hoog oplopen en maken dan een groot deel uit van de hoge ziekenhuisfactuur. De conventiestatus van de arts is hier van geen belang, ook geconventioneerde artsen mogen ereloon-supplementen aanrekenen als je de keuze voor een éénpersoonskamer hebt gemaakt. Ga zeker ook eens te rade bij jouw hospitalisatieverzekering om na te gaan in welke mate zij evt. tussenkomen in de deze kosten.

Om het jezelf makkelijker te maken, is het goed om jezelf voor te bereiden voor je op consultatie gaat bij jouw zorgverlener. Misschien voelt het wat ongemakkelijk om vragen te stellen. Maar, als we het doen bij de aankoop van een woning of auto, waarom dan niet voor onze eigen gezondheid? Een vragenlijstje dat je op voorhand opmaakt, kan het gesprek met jouw zorgverlener vergemakkelijken.

Vaak vragen we een twee medische opinie vooraleer we kiezen voor een ingrijpende behandeling of heelkundige ingreep met bijhorende ziekenhuisopnname. Zelden gaan we ook prijzen e.d.m. vergelijken. Misschien wel de moeite om te doen? Want dit kan een financiële slok op de borrel betekenen zonder in te moeten boeten op de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Wat kan je achteraf doen?

Ook na de opname kan je nog actie ondernemen:

  • Kijk zelf eerst de factuur na. Staan er zaken op die je niet direct begrijpt? Staan er flagrante fouten op, zoals bv. diensten waar je geen gebruik van hebt gemaakt? Let wel op, een ziekenhuis mag bij elke opname (behalve dagopname) vier forfaitaire kosten aanrekenen, ook al heb je er geen gebruik van gemaakt. Het gaat om medische beeldvorming, medische wachtdiensten en technische verstrekkingen, klinische biologie en geneesmiddelen.
  • Dien je factuur in bij jouw ziekenfonds met de vraag om de factuur na te kijken. Heb je zelf de factuur nagekeken en zit je met vragen of bemerkingen? Geef ze dan zeker door aan jouw ziekenfonds.
  • Mocht na controle blijken dat er een fout is gebeurd in de facturatie, dan kan het ziekenfonds in jouw naam optreden door de factuur te betwisten bij de zorginstelling. Ieder ziekenfonds heeft een dienst ‘Ledenverdediging’ (of iets dergelijks) die hiervoor instaat.

Meer info

Dit artikel spitste zich vooral toe op een aantal praktische tips om een te hoge ziekenhuisfactuur te vermijden. Het is een samenvatting van een uitgebreider artikel over dit thema. Lees nog meer over de problematiek an hoge ziekenhuisfacturen.