Update bankendossier

In de nieuwsbrief die we midden februari verstuurden, gaven we een update over het bankendossier. We informeerden jou over het overleg die we in januari met de CD&V kamerfractie hadden. ‘Men was positief verrast over ons wetenschappelijk onderbouwd standpunt.’ Ondertussen hebben drie CD&V kamerleden Steven Matheï, Leen Dierick en Jef Van Den Bergh op basis van ons overleg een voorstel van resolutie ingediend.

De resolutie kan worden samengevat in vijf punten (bron website Leen Dierick):

  1. 95% van de bevolking moet binnen een straal van max. 5 km van de woning toegang krijgen tot een geldautomaat en 98% van de bevolking binnen een straal van max. 10 km.
  2. Er moet minimum één geldautomaat aanwezig zijn in elke gemeente. Bpost zal hierin een belangrijk rol spelen.
  3. Lokale besturen worden samen met seniorenverenigingen, consumenten- en zelfstandigenorganisaties, de financiële sector en het FSMA in het overleg betrokken om de digitale transitie voor te bereiden en ervoor te zorgen dat iedereen van jong tot oud mee is. 
  4. Er moet meer duidelijkheid en transparantie komen over kosten die banken aanrekeningen. De vergelijkingstool om de kosten van spaarrekeningen, zichtrekeningen en andere diensten moet bekender worden.
  5. Betere informatie over het vlot en eenvoudig overstappen naar een andere bank.

We zijn verheugd dat veel van onze bezorgdheden vertaald zijn in de resolutie. Toch hadden we het eerste punt graag sterker gezien. Wij willen namelijk minstens één bankautomaat in elke deelgemeente. In mei 2020 diende de PS een wetsvoorstel in om het opnemen van geld kosteloos te maken en een voldoende aantal bankautomaten op het Belgisch grondgebied te waarborgen.

Elke consument heeft het recht om in de nabijheid van zijn woonst toegang tot een geldautomaat te hebben. De geldafhalingen via een geldautomaat zijn kosteloos voor de consument.

We zijn bijzonder fier je te mogen melden dat wij voor het wetsvoorstel van de PS een schriftelijk advies mogen indienen waarin we ons standpunt meedelen. Zo zie je, wij hebben aan de leden beloofd om onze tanden in dit dossier te zetten en laten het zeker niet los.

Op 3 maart publiceerde Febelfin het rapport App-etijt. Het rapport geeft weer hoe we de dag van vandaag bankieren. We delen u graag enkele gegevens uit het rapport mee. De cijfers vinden hun oorsprong in een bevraging van de financiële sector zelf en een iVox-bevraging.

Fysiek contact in bankkantoor neemt af: contact met de bank mag voor de Belg nog meer online.

  • Maar liefst 60% van de Belgen maakt nooit of minder dan jaarlijks een fysieke afspraak met zijn bank. 33% van de Belgen maakt 1 à 3 keer peer jaar een afspraak met de bank.
  • Ook bij de senioren is het aantal bezoekjes aan de bank beperkt: de helft gaat nooit (16%) of minder dan 1 maal per jaar (33%) en 45% gaat 1 à 3 keer per jaar.
  • Uit deze cijfers blijkt dat meer dan 9 op de 10 Belgen zich slechts in heel beperkte mate fysiek naar een bankkantoor begeven.

Neem ook zeker eens een kijkje naar onderstaande grafieken. Het bevestigt de vele signalen die wij van jullie ontvingen over de massale sluiting van bankkantoren en bankautomaten.

Op basis van het rapport verscheen op donderdag 4 maart een krantenartikel op de voorpagina van de Standaard. Het volledige krantenartikel kan je hier lezen.

De gelijktijdige afbouw van het kantorennetwerk en de bankautomaten treft vooral de inwoners van kleinere (deel)gemeenten. Uit een recente bevraging bij de leden van de seniorenorganisatie Okra blijkt dat in minstens 49 Vlaamse deel­gemeenten de laatste bankdienst verdwenen is. Geen kantoor meer, maar ook geen bankautomaat meer beschikbaar. Wie niet digitaal bankiert en nog gebruikmaakt van loketdiensten of wie cash wil afhalen aan een automaat, moet naar een buurgemeente.

Het databestand van Okra leert bijvoorbeeld dat in 2020 de laatste bankdienst verdwenen is uit gemeenten als Aartrijke (Zedelgem), Idegem (Geraardsbergen) en Haasdonk (Beveren-Waas).

Verder wordt in het krantenartikel ook verwezen naar de digidwang en de hoge kosten die verbonden zijn met het offline bankieren. Een kleine rechtzetting, het was OKRA en niet de Vlaamse Ouderenraad die meermaals de afgelopen maanden de digidwang onder de aandacht bracht.