De verzekering op sportieve activiteiten is niet inbegrepen in het lidmaatschap van OKRA vzw. Wil een lid deelnemen aan sportieve OKRA-activiteiten, dan kunnen zij lid worden bij vzw OKRA-SPORT+. Deze vzw verzekert al haar leden op sportactiviteiten voor lichamelijke letsels, burgerlijke aansprakelijkheid én voor gerechtelijke geschillen voorzien zij rechtsbijstand. Deze polissen zijn erg gelijkend aan die van OKRA vzw, al zijn er toch enkele verschillen. Als vereniging zijn ze decretaal verplicht een verzekering aan te bieden aan hun leden. Vzw OKRA SPORT+ voorziet een aanvullende verzekering voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

De aanvullende premie, idem zoals bij OKRA, is inbegrepen in het lidmaatschap van de vzw OKRA-SPORT+.

Voor meer informatie over vzw OKRA-SPORT+ kan je vinden via info@okrasportplus.be en www.eenlevenlangsporten.be .

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid

De polissen burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand zijn bijna identiek aan die van OKRA vzw. Enige verschil is dat de aangestelde verzekerden hier de sportverantwoordelijken, sportlesgevers, begeleiders van fiets- en wandelgroepen zijn. Meer informatie vind je bij Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid algemene ledenverzekering.

Wil je een ongeval met burgerlijke aansprakelijkheid tijdens een sportactiviteit aangeven? Stuur dan binnen de acht dagen na het ongeval het 'Aangifteformulier BA OKRA(SPORT) naar: OKRA vzw, OKRA-ledenverzekering, PB 40, 1031 Brussel of mail het door naar verzekeringen@okra.be of naar info@okrasportplus.be. Stuur een aangifte dus nooit rechtstreeks naar DVV-Verzekeringen!

Waarborg eenmalige sportactiviteit

OKRA-SPORT+ verzekert, los van een promotionele activiteit, leden van OKRA vzw die niet aangesloten zijn bij OKRA-SPORT+ en niet-leden die eens komen deelnemen aan een sportactiviteit tot 3 keer toe.

Doe je als trefpunt een promotionele activiteit met sport, bijvoorbeeld een wandeling, dan is deze ook 1 keer per jaar verzekerd dankzij vzw OKRA-SPORT+.
Doe je nog een tweede keer een (promotionele) activiteit waar mensen zonder OKRA-SPORT+ lidkaart welkom zijn? Dan kan je hier een extra verzekering voor aanvrage n. Voor een eenmalige premie van minstens 15 euro worden sportactiviteiten verzekerd op de dag waarvoor deze verzekering wordt aangevraagd.

Voorwaarden: minimum 30 personen per activiteit, maximum 50 activiteiten op jaarbasis voor heel OKRA , dat is niet veel, dus weet dat je hier als trefpunt niet erg vaak beroep op kan doen.

--> Om een 2e of 3e promotionele activiteit met niet-leden van OKRA-SPORT+ te verzekeren vind je hieronder het formulier 'Aangifte eenmalige sportactiviteit'.
Dit formulier moet drie dagen voor de activiteit toekomen op het Algemeen Secretariaat van OKRA vzw in Schaarbeek. Je kan het ook mailen naar verzekeringen@okra.be of naar info@okrasportplus.be.

Waarborg lichamelijke ongevallen

Hier zijn enkele belangrijke verschillen tussen de verzekering van vzw OKRA-SPORT+ en die van OKRA vzw.

-> bij de waarborg lichamelijke ongevallen van vzw OKRA-SPORT+ zijn hartfalen en beroertes wel opgenomen als lichamelijk ongeval. Bij de algemene ledenverzekering van OKRA vzw niet.

-> bij schade aan een bril geldt er bij vzw OKRA-SPORT+ een franchise van 25 euro, bij OKRA vzw is er geen franchise.

-> bij OKRA-SPORT+ is er een financiële vergoeding bij tijdelijke werkonbekwaamheid, bij OKRA vzw niet.

-> de tussenkomsten bij blijvende invaliditeit en overlijden liggen bij vzw OKRA-SPORT+ hoger dan bij OKRA vzw.

Wil je een ongeval met lichamelijke letsels aangeven? Stuur dan binnen de acht dagen na het ongeval het formulier 'Aangifte Lichamelijk Ongeval OKRA(SPORT)' naar: OKRA vzw, OKRA-ledenverzekering, PB 40, 1031 Brussel of mail het door naar verzekeringen@okra.be of naar info@okrasportplus.be.
Het lid of de verantwoordelijke van de activiteit vult de voorkant in, de achterkant is bestemd voor de behandelende arts.


Meer informatie:
De verzekeringspolis van OKRA-SPORT+ voldoet aan alle decretale normen en biedt bovendien heel wat aanvullende dekking. Dit voor een jaarlijkse individuele ledenbijdrage OKRA-SPORT+. De verzekeringspremie is hierin inbegrepen.

De waarborg lichamelijke ongevallen omvat volgende deelwaarborgen:
*Medische kosten
• Tussenkomst van de verzekering voor alle medisch verantwoorde kosten (dokters- en hospitalisatiekosten). Dit na uitputting van de tussenkomst van het ziekenfonds of andere gelijkaardige (privé)verzekeringen (bv. hospitalisatieverzekering).
• Schade aan een bril die op het ogenblik van het ongeval effectief gedragen wordt, wordt eveneens vergoed. (tot een maximum bedrag van 400 euro en met een franchise van 25 euro.)

*Tijdelijke werkonbekwaamheid
Er wordt ook een financiële vergoeding toegekend van 5,58 euro per kalenderdag vanaf de 31ste dag en dit tot 75 weken na het ongeval voor alle aangesloten leden (ook en vooral de alleenstaanden) die ten gevolge van een sportongeval tijdelijk niet meer zelfstandig hun huishoudelijke taken kunnen vervullen en hiervoor betaalde hulp moeten inschakelen.

*Blijvende invaliditeit
Tussenkomst varieert volgens vastgestelde invaliditeitsgraad (na consolidatie van de letsels). De vergoeding wordt bepaald op basis van het in de waarborg lichamelijke ongevallen voorzien bedrag van 35 000 euro. Bij een vastgestelde invaliditeit van 30% ontvangt men dus dit percentage van 35 000 euro.

*Overlijden
Bij overlijden wordt aan de echtgenoot/echtgenote of de erfgenamen 8 500 euro uitbetaald. Indien het slachtoffer geen begunstigde nalaat, is er een tussenkomst in de begrafeniskosten van 625 euro.
Voor wie en wanneer geldt de verzekering?

Volgende sportactiviteiten zijn gedekt: tafeltennis, badminton, padel, lopen/joggen, netbal/volleybal, zwemmen, gym, aerobic, fietsen, wandelen (ook nordic walking), yoga, dansen, tennis, volkssporten (zoals biljart, petanque en kegelen) en omnisport. Deze opsomming is beschrijvend, maar niet beperkend en kan uitgebreid worden met andere sporten kaderend in de doelstellingen van OKRA-SPORT+. De polis dekt de leden tijdens alle in het kader van OKRA-SPORT+ georganiseerde sportactiviteiten op algemeen, provinciaal, streekpunt, cluster en trefpuntniveau.

Belangrijk

• De polis is dus werkelijk omnisport én trefpunt overschrijdend: ieder aangesloten lid kan in ruil voor een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage alle sporten beoefenen die de polis dekt en dit in alle bij OKRA-SPORT + vzw aangesloten trefpunten.

• De dekking geldt zowel tijdens het opbouwen of afbreken van de benodigdheden voor een sportactiviteit of -manifestatie, als bij de voorbereiding ervan (bv. bij het uitstippelen door de verantwoordelijken van het parcours voor een wandel- of fietstocht).

• Bovendien zijn alle deelnemers nog eens verzekerd op de heen- en terugweg naar en van de plaats waar de sportactiviteit plaatsheeft.