In de tekst werd reeds vermeld of en hoe niet-leden verzekerd zijn. Hier nog even de 3 mogelijke situaties op een rij.

1) Via de promotionele activiteit of een activiteit voor vele niet-leden.
Zet een trefpunt voor een keer zijn deuren open zodat niet-leden OKRA kunnen leren kennen, dan worden deze niet-leden 1 keer per jaar ook verzekerd door OKRA vzw.

Je kan dus ieder jaar een opendeurdag of open activiteit organiseren om reclame te maken voor je trefpunt waarbij alle deelnemers zijn verzekerd.

Doe je nog een tweede keer een (promotionele) activiteit waar niet-leden welkom zijn? Dan kan je hier een extra verzekering voor aanvragen.

Voorwaarden : Minimum 30 personen per activiteit, maximum 50 activiteiten op jaarbasis voor heel OKRA , dat is niet veel, dus weet dat je hier als trefpunt niet erg vaak beroep op kan doen.

--> Om bovenstaande activiteit te verzekeren vind je hieronder het te downloaden formulier 'Aangifte eenmalige activiteit OKRA'.
* Dit formulier moet drie dagen voor de activiteit toekomen op het Algemeen Secretariaat van OKRA vzw in Schaarbeek: OKRA vzw, OKRA-ledenverzekering, PB 40, 1031 Brussel of via mail naar verzekeringen@okra.be.

Trefpunten die slechts sporadisch een sportactiviteit organiseren, kunnen binnen de polis OKRA-SPORT+ ook een beroep doen op het systeem van de Verzekering Eenmalige Sportactiviteit. Voor een eenmalige premie worden sportactiviteiten verzekerd op de dag waarvoor deze verzekering wordt aangevraagd. Deze verzekering geldt dan voor OKRA-leden die niet zijn aangesloten bij OKRA SPORT+. Zijn hiermee ook verzekerd: niet-leden die aan een sportieve opendeurdag of aan een promotieactiviteit van het trefpunt deelnemen (en niet aangesloten zijn bij OKRA of OKRA-SPORT+).
Je kan de aanvraag doen via het onderstaande formulier 'Aangifte eenmalige sportactiviteit'.


Stuur een aangifte nooit rechtstreeks naar DVV-Verzekeringen!


2) Op eigen initiatief
Als niet-leden los van een promotionele activiteit eens willen kennismaken door deel te nemen aan een activiteit van een trefpunt, kan dat, maar zonder verzekering. Je bent als trefpunt niet verplicht om daar een verzekering voor af te sluiten. Deze personen zijn dus NIET verzekerd door OKRA. Wél door hun eigen ziekenfonds en gezinspolis. Je laat dit best even weten aan de betrokken personen. Bij sportactiviteiten zijn de personen wél verzekerd, dan kan een deelnemer 3 keer verzekerd komen proberen.

3) Helpende handen
Voor niet-leden die een handje komen helpen op een feest of andere activiteit, hoef je ook geen verzekering af te sluiten. Zij zijn wél verzekerd. Zij kunnen bij een ongeval op een OKRA activiteit een aangifteformulier indienen.