Wat kan ik zelf nu al vastleggen?

Kan ik nu al vastleggen wat ik wens wat er moet gebeuren (mijn huis, spaargeld, de zorg voor mijn huisdier…) als ik hier zelf niet meer toe in staat ben?

Ja, dat kan. Een zwaar ongeval, coma, ziekte of dementie. Wat als het jou overkomt en je je geldzaken niet meer zelfstandig kan beheren? Met een zorgvolmacht kan je je vermogen laten beheren door jouw partners, kinderen of goede vriend.

De personen die je in de zorgvolmacht aanduidt kunnen tussenkomen bij de verkoop van een huis, het betalen van een rekening, het plannen van jouw nalatenschap, … rekening houdend met eventuele instructies die je hebt opgenomen in de zorgvolmacht. Je kan ook bijzondere wensen opnemen, zoals dat er jaarlijks op jouw kosten een groot familiefeest wordt georganiseerd, of dat er voor jouw kat moet worden gezorgd.

Een zorgvolmacht moet schriftelijk vastgelegd worden en is bij een toekomstige wilsonbekwaamheid enkel geldig als deze is geregistreerd. Dan kan via de notaris of het vredegerecht. Sinds 1 maart 2019 kan u in de zorgvolmacht aan de lasthebber ook de opdracht geven om beslissingen te nemen betreffende uw persoon. Zo kan u ervoor zorgen dat u alle noodzakelijke zorgen krijgt als u ziek wordt o het slachtoffer wordt van een ongeval. 

U kan aan de lasthebben de opdracht geven om eventuele verprlegers toegang te geven tot uw woning.... Of om er, meer algemeen, op toe te zien dat al uw rechten als patiënt worden geëerbiedigd zodat u een kwaliteitsvolle zorg geniet. Als u dat zo voorziet, kan de lasthebber ook op zoek gaan naar een rust- en verzorgingsinstelling die aan uw wensden en financiële mogelijkheden voldoet. 

Meer info op notaris.be.