Hoe is de factuur van het woonzorgcentrum samengesteld?

Een factuur van een woonzorgcentrum kan bestaan uit twee delen: de dagprijs en de extra vergoedingen. Zowel de dagprijs als de extra vergoedingen worden vastgelegd in de overeenkomst die de bewoner met zijn woonzorgcentrum afsluit op het moment dat hij verhuist. 

De Prijzendienst van het Agentschap Zorg en Gezondheid controleert de dagprijzen en de instelling moet ze uithangen aan de receptie. Hoeveel deze dagprijs bedraagt, loopt uiteen van streek tot streek. In Antwerpen is een bedrag van 60 euro normaal, in Oost- en West-Vlaanderen is dat aan de dure kant. Dagprijzen onder de 45 euro zijn echter overal uitzonderlijk (dagprijzen 1 mei 2017, meer info: https://www.zorg-en-gezondheid.be/dagprijzen). De dagprijs zegt niets over de kwaliteit van het woonzorgcentrum en ook niet over het aanwezige personeel. Vraag steeds naar het personeel voor je een contract tekent.
Woonzorgcentra kunnen hun dagprijs optrekken in de loop van het verblijf van een bewoner. De prijzen zullen dus geen tien jaar ongewijzigd blijven omdat ze zo in het contract vermeld staan. Eenmaal per jaar kan een ouderenvoorziening de prijzen van de verschillende kamer- of opvangtypes indexeren. Hier is geen goedkeuring voor nodig. Andere verhogingen moeten door de Prijzendienst van het Agentschap Zorg en Gezondheid goedgekeurd worden. Bewoners moeten hierover tijdig verwittigd worden.

Wat zit er in de dagprijs?

De woonzorgcentra zijn verplicht om een aantal diensten op te nemen in hun dagprijs. Hiervoor mogen ze dus geen extra kosten aanrekenen. Het gaat o.a. om deze kosten: 
 
 • de woongelegenheid met bijhorende infrastructuur: een volledig uitgerust bed, hang- en legkast, nachtkastje, tafel, stoel en leunstoel, een wastafel met stromend warm en koud water, een oproepsysteem, verwarming, als sanitair, koelkast of kamersleutel aanwezig zijn, zijn ze vervat in de dagprijs;
 • alle inrichtingskosten van de kamer;
 • wand- en vloerbekleding,
 • schilderwerken,
 • gordijnen,
 • alle andere inrichtingskosten van de kamer;
 • gebruik van gemeenschappelijke ruimten
 • de verpleging en verzorging;
 • de gewone animatie;
 • incontinentie- en ander verzorgingsmateriaal dat in de tegemoetkomingen van het RIZIV inbegrepen is, zoals ontsmettingsmiddelen, verbanden, steriele kompressen, en injectiemateriaal;
 • de voeding, ook de door een arts voorgeschreven dieetvoeding;
 • onderhoud en herstel van gebouw en tuin.
 • dagelijks onderhoud, zowel van individuele als collectieve vertrekken, inclusief het reinigen en verversen van het bedlinnen; 
 • het energieverbruik, bv. van de koelkast of tv
 • opslaan en verwijderen van huisvuil;
 • de verzekering tegen brand en burgerlijke aansprakelijkheid; 
 • alle administratieve kosten, belastingen en taksen die verband houden met het verblijf.

Wat mag extra aangerekend worden?

De regels laten woonzorgcentra toe voor een aantal kosten een extra vergoeding te vragen aan zijn bewoners. Het gaat dan telkens om persoonlijke diensten of goederen. Die moeten uitdrukkelijk vermeld staan in de overeenkomst tussen het woonzorgcentrum en de bewoner. Als toekomstige bewoner is het heel belangrijk dat je deze extra vergoedingen goed bekijkt. Ze kunnen immers oplopen. 
Voorbeelden van kosten die in deze extra vergoedingen zitten zijn: 

 • dokterskosten, paramedische kosten en medicatie;
 • kapper;
 • abonnement op kabeldistributie;
 • telefoonkosten;
 • reiniging van persoonlijke kleding;
 • sondevoeding: het surplus op de gebruikelijke voedingskost, na aftrek van de door het RIZIV terugbetaalde tegemoetkoming;
 • kamerbediening (buiten medische redenen)…

Bij de factuur moeten ook bewijsstukken zitten van deze kosten. Drink je als bewoner regelmatig iets in de cafetaria, dan kan het woonzorgcentrum de bonnetjes toevoegen.

Discussie

Uitzonderlijk rekenen woonzorgcentra supplementen aan die volgens de regels in de dagprijs inbegrepen moeten zijn. Bewoners van woonzorgcentra doen er dan ook goed aan hun factuur na te kijken. Het zijn vaak dezelfde kosten die onjuist worden aangerekend. Zo factureerden enkele woonzorgcentra onterecht een aangepaste matras. Dat kan niet, de regels bepalen dat de instelling een matras aangepast aan de noden van de bewoner beschikbaar moet stellen en dat de prijs daarvan vervat moet zijn in de dagprijs. Soms moeten bewoners ook zelf zorgen voor lakens en dekens en moeten ze opdraaien voor schilderskosten. Ook deze kosten zijn uitdrukkelijk vervat in de dagprijs. Opletten is dus de boodschap.

Meer info

Je kan hiervoor terecht bij ZORGRECHT, 02 246 57 72  of stuur een e-mailtje naar zorgrecht@okra.be. Of neem contact op met de Woonzorglijn: http://www.woonzorglijn.be/.