Ik heb een klacht over een woonzorgcentrum. Waar kan ik hiermee terecht?

De Woonzorglijn geeft informatie en advies en behandelt klachten over residentiële ouderenzorgvoorzieningen. Bewoners van deze voorzieningen, thuiswonende ouderen, hun familie, vrienden of kennissen en ook het personeel kunnen bij de Woonzorglijn terecht met allerhande vragen en klachten over een woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis, een serviceflat, een centrum voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum. 

De Woonzorglijn wil op elke vraag of probleem een passend antwoord formuleren. Via de registratie van de vragen en gesignaleerde problemen verwerft de Woonzorglijn een brede kijk op wat mensen willen weten en op de knelpunten waar de bewoner, zijn familie, de directie of het personeel mee te maken hebben. Op dit nummer kom je ook te weten of een ouderenvoorziening (nog) voldoet aan de normen en over een erkenning beschikt.

Een greep uit de klachten die in het verleden gemeld werden:

 • opname van onwettige afspraken in de overeenkomst
 • gebrek aan respons op klachten
 • geen opnameovereenkomst
 • lage frequentie van bewonersraad
 • opgelegde bezoekuren
 • niet doorgeven van telefonische boodschappen
 • te weinig privacy bij wassen of verschonen
 • niet kloppen alvorens binnen te komen
 • verplichte bedtijden of zeer vroeg moeten opstaan
 • opsluiting in kamer
 • het ongevraagd openen van persoonlijke post

Hoe te bereiken?

Telefonisch: 02 553 75 00. Bereikbaar elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
Digitaal: mailen naar woonzorglijn@vlaanderen.be of contact opnemen via het online contactformulier: https://www.zorg-en-gezondheid... 

Schriftelijk:
Woonzorglijn
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek

Meer info?
http://www.woonzorglijn.be/