Heb ik recht op een mantelzorgpremie?

De gemeentelijke mantelzorgpremie is de enige vergoeding die rechtstreeks naar de mantelzorger gaat. Maar vaak wordt de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering in de ‘volksmond’ ook als een mantelzorgpremie beschouwd. Wat is het verschil?  

De tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering is een maandelijkse tegemoetkoming van 130 euro in de niet-medische kosten voor zwaar zorgbehoevende personen. Onder niet-medische kosten vallen onder andere kosten voor een oppas of poetshulp, vervoersonkosten en de aankoop van hulpmiddelen. Deze premie wordt rechtstreeks toegekend aan de zorgbehoevende persoon.

In bepaalde gemeentes kan je als mantelzorger een gemeentelijke mantelzorgpremie krijgen als waardering omdat je voor iemand zorgt. Dit is een maandelijks of jaarlijks bedrag en kan vrij besteed worden door de mantelzorger. De regelgeving rond het bedrag van de vergoeding is echter in elke gemeente verschillend. Bovendien mogen gemeenten vrij kiezen om een dergelijke premie in te voeren. Daarom bestaat ze niet in elke gemeente.

Meer info
Tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering.
Gemeentelijke mantelzorgpremie

Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met je mutualiteit.