Kan ik als mantelzorger medische handelingen uitvoeren?

Een chronische wonde verzorgen, een insuline-injectie geven: het zijn verpleegkundige handelingen die een mantelzorger wel vaker uitvoert bij de persoon waarvoor hij of zij zorg draagt. Maar tot de Gezondheidswet van mei 2014 werd dat beschouwd als een illegale vorm van verpleegkunde. Ondertussen voorziet die wet dat je als verpleegkundige een attest kan uitschrijven dat een mantelzorger toelaat specifieke verpleegkundige handelingen uit te voeren bij een bepaalde patiënt en gedurende een bepaalde periode. Al die gegevens moeten op het attest vermeld staan. Het gebruik van het attest geeft een patiënt meer comfort en meer zorg op maat. Bij het ondertekenen van het attest ontvangen alle partijen het attest, de wettekst en de te volgen procedure bij de uit te voeren handeling.

Voor meer info kan je terecht bij een (thuis)verpleegkundige of je huisarts.