Inwonende ouders

Ik wil mijn moeder bij mij in huis laten wonen. Wat zijn de mogelijkheden en heeft dat een invloed op mijn uitkering?”

Als thuis blijven wonen niet meer gaat, kan zorgwonen of kangoeroewonen een oplossing bieden. Zo kunnen ouderen intrekken bij hun kinderen of omgekeerd. In de bestaande woning wordt dan een kleinere woongelegenheid gecreëerd waar maximaal twee personen kunnen in wonen. Ook een huurwoning kan in aanmerking als zorgwoonst

Wanneer je een woning wilt aanpassen tot een zorgwoning hebt je geen stedenbouwkundige  vergunning nodig als de oppervlakte niet toeneemt. Voor zorgwonen zijn er geen specifieke premies of subsidies voorzien. Je kan eventueel wel in aanmerking komen voor bestaande premies zoals de aanpassingspremie voor 65-plussers of de tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap. Op fiscaal vlak wordt je niet beschouwd als één gezin. Zorgwonen heeft geen nadelig effect op sociale uitkeringen of sociale voordelen zoals studietoelagen of werkloosheidsuitkeringen. Wel moet de woning bij de gemeente officieel geregistreerd staan als zorgwoning. Ook wanneer het zorgwonen beëindigd wordt, moet dat gemeld worden aan de gemeente.

Meer info: