Hoe kan ik mantelzorg en werk beter combineren?

Je zorgt al een tijdje voor een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind of één van je hulpbehoevende ouders. Maar je hebt ook je werk. En deze combinatie kan op termijn belastend zijn. Elke werknemer, ook zelfstandigen, kunnen een beroep doen op verlofregelingen.

Tijdskrediet met motief (privésector)

Via tijdskrediet kan je jouw werk tijdelijk onderbreken. Zo kan je stoppen met werken of jouw arbeidstijd verminderen met de helft of een vijfde. Je hebt dan recht op een uitkering van de RVA. Je kan er gedurende maximaal 51 maanden gebruik van maken.


Je kan tijdskrediet opnemen als je een van de volgende motieven kan aantonen:

 • Zorgen voor kind(eren) jonger dan 8 jaar
 • Palliatieve zorgen verlenen
 • Zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad                                                     
 • Zorgen voor een gehandicapte jonger dan 21 jaar
 • Bijstand of zorg verlenen aan je zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van je gezin
 • Een erkende opleiding volgen

Meer info over hoe je tijdskrediet met motief kan aanvragen en wat de specifieke voorwaarden zijn.

Vlaams Zorgkrediet (openbare sector)

Werk je in de openbare sector (onderwijs, gemeente…) kan je ook jouw werk tijdelijk onderbreken of verminderen met de helft of een vijfde en een uitkering ontvangen. De motieven hiervoor zijn iets anders dan in de privésector:

 • Zorg voor een kind tot en met 12 jaar
 • Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad
 • Palliatieve zorgen verlenen
 • Zorg voor een kind met een handicap
 • Een erkende opleiding volgen

Meer info over hoe je het Vlaams Zorgkrediet kan aanvragen en welke voorwaarden er zijn, vind je hier


Thematische verloven (alle sectoren)

Aanvullend op het Vlaams zorgkrediet en het tijdskrediet met motief kan je nog een beroep doen op thematische verloven.


Mantelzorg (zelfstandigen)

Ook als zelfstandige kan je je zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk onderbreken voor een maximumperiode van 12 maanden om:

 • Te zorgen voor een gehandicapt kind
 • Te zorgen voor een gezinslid of familielid tot de tweede graad
 • Palliatieve zorgen te verlenen

Je ontvangt dan een uitkering via jouw sociaal verzekeringsfonds
Meer info vind je hier