Federale pensioendienst

In 2016 fuseerden de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS), om samen de Federale Pensioendienst - kortweg FPD of de Pensioendienst - te vormen. Indien je een werknemerspensioen en/of ambtenarenpensioen ontvangt, krijg je hier dus zeker mee te maken. 

De Federale Pensioendienst:

  • geeft advies en informatie over het pensioen, via verschillende kanalen; 
  • berekent de pensioenen van de werknemers, de ambtenaren en van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) op basis van gegevens die de dienst heeft; 
  • betaalt de pensioenen van de werknemers, de ambtenaren, de zelfstandigen en de IGO en verbindt zich ertoe een correcte en stipte betaling aan zijn klanten te verzekeren;
  • ondersteunt het beleidswerk, door zijn gegevens, zijn analyses en zijn expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel gebied ter beschikking te stellen van de politieke beslissers.

Zelfstandigen
De samenwerking met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), die gewoon bleef verder bestaan, werd opgevoerd. De FPD verzorgt ook de betaling van de zelfstandigenpensioenen. Maar op een fusie blijft het nog wachten. 

Meer info?
Federale Pensioendienst
Zuidertoren
1060 Brussel
Bel gratis naar 1765
info.nl@pensioendienst.fgov.be
www.pensioendienst.fgov.be

Je kan ook een afspraak maken in het hoofdkantoor, een gewestelijk kantoor of een pensioenpunt bij jou in je gemeente.