Pensioen en Inkomen

Dienstverlening Federale Pensioendienst – CM Pensioendienst

De Federale Pensioendienst heeft door het Corona-virus de deuren van de pensioenpunten gesloten. De gratis pensioenlijn 1765 blijft wel bemand voor alle vragen. Ook geldt er een aangepaste dienstverlening door de CM pensioenconsulenten. Hebt u een vraag, contacteer hen gerust. Zij proberen u vanop afstand zoveel mogelijk verder te helpen.

Pensioen

De uitbetaling van de pensioenen komt zeker NIET in gedrang door de sluiting van de kantoren. Je kan een aanvraag voor het rustpensioen indienen op de website van My Pension. Ook worden uitzonderlijk telefonische pensioenaanvragen aanvaard (1765).

Gepensioneerden mogen voorlopig tot 31 maart 2021 een pensioen combineren met een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Dit is van toepassing op mensen die hun bijverdiensten tijdelijk moesten stopzetten omwille van het coronavirus en hiervoor een werkloosheidsuitkering ontvangen. Het ontvangen van een tijdelijke werkloosheidsuitkering heeft dus geen invloed op de uitbetaling van het pensioen. Ook bijkomende voordelen die samengaan met de tijdelijke werkloosheidsuitkering hebben geen invloed op het pensioenbedrag.

Gepensioneerden kunnen voorlopig tot 31 maart 2021 werken in de essentiële sectoren (p.6-11) zonder dat dit een invloed heeft op de uitbetaling van het pensioen (rustpensioen, overlevingspensioen of overgangsuitkering). Je kan dus onbeperkt bijverdienen.

Inkomstengarantie voor ouderen (IGO)

De uitbetaling van de IGO-uitkering komt ook zeker niet in gedrang. Wel zijn de IGO-controles tijdelijk opgeschort. Zolang de coronamaatregelen moeten worden nageleefd, zullen er geen controles worden uitgevoerd.

Ontvangt u een IGO-uitkering dan mag u ook werken in een essentiële sector (p.6-11) zonder dat dit een invloed heeft op de berekening van uw IGO-uitkering.

IGO-gerechtigden of personen die een gewaarborgd inkomen ontvangen, krijgen maandelijks een corona-toeslag van 50 euro uitbetaald. Vanaf juli 2020 tot en met maart 2021 krijg je automatisch de 50 euro bovenop de uitkering gestort. Hiervoor hoef je dus niets te doen.

Een volledig overzicht van alle maatregelen kan je op de website van de Federale Pensioendienst raadplegen.