Mypension.be

Wil je weten wanneer ze je volgende pensioenbedrag uitbetalen of wil je een overzicht van je loopbaan? Zulke gegevens vind je op het online pensioenportaal  mypension.be, een initiatief van de overheid. 

Online communicatie

De pensioenadministraties communiceren bij voorkeur via digitale weg, omdat het efficiënter en ecologisch is. Gaf je je e-mailadres op, dan ontvang je je briefwisseling digitaal. Je krijgt een mail wanneer er post toekomt in je online pensioendossier mypension.be. Als je je brieven nog steeds op papier wilt ontvangen, dan laat je dat weten. Gaf je nog  geen mailadres op, dan zal de administratie de belangrijkste documenten uiteraard nog op papier versturen. 

Inloggen

Om in te loggen surf je naar www.mypension.be. Daarna klik je op ‘Aanmelden’ in de rechterbovenhoek. Je kan vervolgens inloggen door op ‘Aanmeldingsmethodes van de Sociale Zekerheid’ te klikken. Als je nood hebt aan ondersteuning kan je onderaan ook klikken op ‘Veelgestelde vragen’.

Je eID

Elke Belg beschikt sinds het najaar van 2009 over een elektronische identiteitskaart (eID). Die kan je gebruiken om in te loggen op mypension.be. De pincode die je daarvoor nodig hebt, vind je terug op de brief die je van de gemeente kreeg wanneer je jouw eID ging afhalen. Vele mensen hebben deze code onmiddellijk veranderd, meestal in de code van hun bankkaart. Ben je de code vergeten of is je kaart geblokkeerd, dan kan je contact opnemen met de dienst Bevolking van je woonplaats. Een kaartlezer maakt het mogelijk je kaartgegevens op de computer in te lezen. Er bestaan eenvoudige kaartlezers die je via een USB-poort aan de computer koppelt, maar je hebt zelfs draadloze. Daarnaast heb je ook de aangepaste eID-software nodig. Die herkent de kaart en zorgt ervoor dat de gegevens op de chip van de kaart gelezen worden. 

De toepassingen van mypension.be

Mijn wettelijk pensioen

Hier krijg je een volledig overzicht van:
  • Alle communicatie die je al ontvangen hebt van de Federale Pensioendienst, zowel elektronisch als per post
  • Een vereenvoudigde versie van je carrière
  • De vroegst mogelijke pensioendatum (vervroegd pensioen)
  • De wettelijke pensioendatum als je niet aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen voldoet
  • Een raming van je nettopensioenbedrag

Op al deze gegevens kan je verder doorklikken om meer gedetailleerde informatie te ontvangen. Als je al in pensioen bent krijg je een overzicht van de bedragen die je al ontving en je kan zien wanneer de eerstvolgende betaling precies plaatsvindt. Je kan ook je bankrekeningnummer meedelen of wijzigen.

Mijn gegevens

Hier kan je een telefoonnummer en e-mailadres achterlaten. Zo kunnen de pensioeninstellingen je sneller contacteren als dat nodig is.

Mijn aanvullend pensioen

Ga na of je recht hebt op een buitenwettelijk pensioen of niet. Indien dat het geval is, vind je terug tijdens welke job(s) je iets hebt opgebouwd en welke verzekeraar of pensioenfonds die rechten nu beheert. 

Mijn pensioenloopbaan 

Hier kan je heel je loopbaan bekijken, tenminste de periodes die meetellen voor je pensioen. Je krijgt ze te zien onder de vorm van een tijdlijn. Vervolgens kan je inzoomen op eventueel verschillende tewerkstellingen. Indien er onvolledigheden zijn, kan je ze online signaleren.

Wie nog aan het werk is, kan hier zien wat de vroegst mogelijke pensioendatum is. Als je een gemengde loopbaan hebt, krijg je zowel de gemeenschappelijke pensioendatum voor alle stelsels te zien, als voor elk stelsel apart.

Mijn studiejaren kopen

Hier vind je alle informatie over de mogelijkheden om jouw studiejaren te kopen in het kader van de berekening van jouw pensioenbedrag.  

Mijn dossierstatus

Je kan de status van jouw pensioenaanvraag of andere gebeurtenissen die gelinkt zijn aan jouw pensioendossier opvolgen. Ook je ontvangen of verstuurde documenten kan je hier terugvinden. Zelfstandigen en ambtenaren ontvangen sommige documenten voorlopig nog op papier. Dankzij de online invulformulieren zijn alle gegevens waarover de RVP beschikt al ingevuld en worden de gegevens die je zelf aanvult, gecontroleerd op hun correctheid.

Mijn pensioen aanvragen

Vraag je pensioen of jouw inkomensgarantie voor ouderen (IGO) online aan. Je hoeft dat maar een keer te doen, ook als je een gemengde loopbaan hebt. De verschillende pensioeninstellingen wisselen de nodige informatie uit.

Meer info

www.mypension.be

Meer info over de eID en de software of hulp bij problemen: eid.belgium.be/nl