Standpunt OKRA over 'voltooid leven' en ouderenzorg

  1. Voor OKRA is het volstrekt ongepast en onaanvaardbaar om de discussie over voltooid leven en euthanasie te voeren in het kader van een discussie over de kost van ouderenzorg, problemen met de kost van de gezondheidszorg of de schaarste van zorgpersoneel.
  2. De kwaliteit van het leven is van groot belang en medische hardnekkigheid om het leven absoluut te verlengen, zonder oog voor kwaliteit van het leven is niet gewenst.
  3. Binnen OKRA is bij het opstellen van het memorandum op nationaal niveau, een discussie gevoerd over ‘voltooid leven’ met de lokale en provinciale verantwoordelijken voor belangenbehartiging. OKRA wil de discussie over voltooid leven aangaan. We willen daarbij dat ouderen die op een autonome wijze in het leven staan daarbij ook de ultieme mogelijkheid hebben om over hun eigen leven te beschikken.
  4. OKRA wijst er op dat achter de term ‘voltooid leven’ veel leed schuilgaat. Als een persoon geen ‘waarde’ meer heeft voor (en in) de samenleving, dan is dit een gedachte die onder andere opkomt omdat ouderdom onvoldoende waardering kent, omdat de samenleving naar ouderenzorg kijkt als een kostenpost. En waarin ook alsmaar minder tijd is om echt voor elkaar te zorgen. Het concept van ‘voltooid leven’ is dan ook sociaal bepaald.

OKRA wil daarom een grondige maatschappelijke discussie en beleidsdiscussie waarbij de aandacht uitgaat naar:

● Meer investeren in de voorbereiding op en de aanvaarding van ouderdom.

● Opwaardering van de maatschappelijke visie en beleidsvisie op ouderdom.

● Voorkomen van eenzaamheid en ondersteunen van ouderen voor het behouden of aangaan van (nieuwe) sociale contacten. Waardeer en ondersteun de rol die ouderenverenigingen hierin spelen.

● Aandacht voor zingeving: zin leren/blijven geven aan het bestaan.

● Permanent investeren in passende, kwalitatieve, nabije en spirituele zorg.

● Aandacht voor ouderen met een doodswens.

We beseffen dat niet elk probleem van elk individu hiermee opgelost kan worden. We willen wel maximaal maatschappelijk investeren om te vermijden dat een ‘autonome’ beslissing ingegeven zou worden door externe factoren die we zelf in de hand hebben. In dit kader is een goed uitgebouwde en toegankelijke palliatieve zorg essentieel.

We willen ook verwijzen naar de geestelijke gezondheidzorg. Mensen met depressieve gevoelens (of andere tijdelijke sombere gevoelens) geven we ook niet zomaar de mogelijkheid om uit het leven te stappen. We richten ons in de eerste plaats op de behandeling van de achterliggende psychische problemen. Die nuance is ook nodig in het debat over ‘voltooid leven.

Gepubliceerd op 08/04/2024