Faillissement Vlaamse Energieleverancier

De Vlaamse Energieleverancier ging vorig jaar failliet. Reden van faillissement – de hogere energieprijzen. Het bedrijf presenteerde zich als prijsbreker op de markt maar het is juist deze strategie die hen nu zuur opbreekt. De lagere voorschotten die klanten betaalden door hun voordelig contract kwamen niet overeen met de dure aankoopprijs van energie. Het is een blijft een ijzeren wet in de ondernemerswereld: wie met verlies werkt, betaalt daar vroeg of laat de prijs voor.

Gevolgen

Het faillissement van een leverancier heeft gelukkig niet tot gevolg dat het licht uitgaat bij de klanten van die leverancier. In Vlaanderen bestaat er immers zoiets als ‘bevoorradingszekerheid’, wat betekent dat de energielevering absoluut gegarandeerd blijft voor de gedupeerde klanten. Fluvius neemt immers tijdelijk de opdracht van de failliete leverancier over en fungeert voor een maximumtermijn van 60 kalenderdagen als noodleverancier. Op die manier hebben de gedupeerden tijd om een nieuwe stroomleverancier te kiezen.

Enig nadeel: Fluvius hanteert de allerduurste tarieven, hoger nog dan die van de commerciële markt, omdat energielevering niet tot haar standaardtaken behoort. Zij kopen en verkopen geen energie en hebben ook geen eigen productie-eenheden. Een zeer dure oplossing, die echter wel te vermijden valt (cfr. later). Ook goed om weten: u zal van Fluvius als noodleverancier geen voorschotfacturen ontvangen, enkel een slotfactuur.

Door het faillissement werd automatisch een curator aangesteld, die het beheer van het bedrijf op zich neemt om alle zaken af te handelen. Eén van de zaken die bekeken zal moeten worden, is de afhandeling van de reeds betaalde voorschotten door de gedupeerde klanten. De kans dat zij hun voorschotten (volledig) terugbetaald zullen krijgen, lijkt erg klein te zijn. Bij de afhandeling van een faillissement staan klanten vaak als laatste in de rij. Je dient in dit geval best een schuldvordering in bij vel@modo-law.be. Daarentegen zullen klanten die op basis van hun voorschotten nog te weinig betaald hebben dit jaar wel het verschil nog moeten bijpassen. Zij zullen hiervoor een brief krijgen van de curator. Wie nog een afrekeningfactuur kreeg, kan ervoor kiezen deze niet te betalen. De curator zal wel stappen ondernemen om openstaande schulden bij klanten te recuperen. Het kan alleszins zeker geen kwaad om in afwachting daarvan de factuur al eens grondig na te kijken.

Klanten die de dupe zijn van het faillissement moeten zich dus opnieuw op de markt begeven een een nieuwe energieleverancier zoeken. Met de hoge energieprijzen van het moment dus zeker geen cadeau (cfr. later).

Wat kan/moet je doen als gedupeerde klant?

Een allereerste stap is de domiciliëring stopzetten. Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk gebeurt. De kans dat te veel betaalde bedragen achteraf nog gerecupereerd kunnen worden, is bijzonder klein.

Een tweede stap is het opnemen van de meterstanden aangezien de Vlaamse energieleverancier vanaf 7 december geen energie meer levert.

Een derde stap is verhinderen dat Fluvius de noodleverancier wordt. Je krijgt een beperkte tijd om een andere commerciële energieleverancier aan te spreken. In het geval van de Vlaamse energieleverancier was de deadline 7 januari 2022. Sluit je voor die datum een nieuw contract bij een energieleverancier af, dan wordt de energie vanaf de dag van het faillissement via hen geleverd en niet via Fluvius. Hiervoor neem je best contact op met de klantendienst van de nieuwe leverancier. Omdat Fluvius enkel met slotfacturen werkt, zullen zij nooit een afrekening via hen krijgen, maar worden ze rechtstreeks klant bij de nieuwe leverancier.

Het is goed om eerst te vergelijken tussen verschillende leveranciers en tariefplannen/contracten. Hiervoor zijn heel wat vergelijkingstools online beschikbaar. De V-test van de VREG is veruit de bekendste en heeft ook tot voordeel dat er zeker geen commerciële belangen achter zitten. De test is terug te vinden via https://vtest.vreg.be. Meer informatie kan je ook in deze fiche lezen.

Wie via een groepsaankoop klant is geworden van de Vlaamse Energieleverancier rekent best niet op de organisator van de groepsaankoop en zet beter dus ook de stappen die hierboven zijn uitgelegd.

Goed om weten

 • Klanten die het sociaal tarief betaalden bij de Vlaamse Energieleverancier, kunnen dit tarief mogelijks even verliezen. Het kan tot drie maanden duren vooraleer de overheid aan je nieuwe leverancier heeft laten weten dat de betrokken persoon recht heeft op het sociaal tarief. Dit wordt dan wel met terugwerkende kracht toegepast door de nieuwe leverancier.

  Mensen met een verhoogde tegemoetkoming hebben slechts tijdelijk recht op het sociaal tarief (tot 31 maart ’22). Zij wachten beter af, want Fluvius zal hun sociaal tarief overnemen. Pas wanneer de noodlevering door Fluvius bijna afloopt (na max. 60 kalenderdagen), gaan zij best op zoek naar een nieuwe commerciële leverancier.
 • Bij de keuze van een nieuwe leverancier en bijhorend contract stelt zich onvermijdelijk de vraag of een vast dan wel variabel tarief het beste is. Zonder voor of tegen een keuze stelling te nemen, is het wel goed om volgende zaken te weten:
  1. Contracten met vast tarief zijn doorgaans iets duurder. Ze houden immers een risico in voor de leverancier, nl. dat hij een lagere winstmarge bekomt omdat hij de duurdere prijs niet mag doorrekenen in de contracten met vast tarief. Het voordeel voor klanten is dat ze een stuk gemoedsrust ‘kopen’, nl. dat prijsstijgingen niet doorgerekend worden. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat lagere prijzen ook niet verrekend worden…
  2. Wie in de wintermaanden een nieuw contract afsluit voor enkel gas of voor de combinatie gas en elektriciteit kan de overweging maken om toch een variabel contract te nemen. Gasprijzen dalen immers doorgaans na de winter, want enkel verrekend wordt in contracten met variabel tarief. Gezien de trend van almaar stijgende prijzen gedurende het afgelopen half jaar is dit wel een berekend risico.
  3. Een aantal leveranciers bieden geen nieuwe contracten meer aan met vast tarief. In de huidige markt worden deze immers steeds vaker als ‘commercieel niet interessant’ beschouwd.
  • Klanten die een geschilprocedure lopen hadden bij de Vlaamse ombudsman voor Energie doen er goed aan de curatoren te contacteren. Bij een gerechtelijke procedure zoals bijv. het uitspreken en afhandelen van een faillissement worden dergelijke geschilprocedures stopgezet. Een gerechtelijke procedure krijgt immers voorrang op de geschilprocedures die gevoerd worden via een bemiddelingsinstantie.
  • Eigenaars van zonnepanelen die reeds over een digitale meter beschikken en die een afname- en terugleveringscontract hadden bij de Vlaamse Energieleverancier sluiten best zo snel mogelijk een nieuw contract af bij een andere commerciële leverancier. De noodopdracht van Fluvius beperkt zich immers tot het verderzetten van de levering. Zij is in geen geval verplicht om om u een terugleverings-vergoeding te geven voor energie die u op het net injecteert en zal dat dan ook niet doen.

   Fluvius heeft voor eigenaars van zonnepanelen die nog een analoge meter hebben op 07/12 jl. (dag van uitspraak faillissement door Ondernemingsrechtbank Brussel) een schatting gemaakt van de meterstand. Wie op dat moment een overschot had opgebouwd dankzij injectie op het net verliest dit overschot. Zij betalen bij Fluvius de prijzen voor noodlevering na terugdraaien van de teller. Daarnaast betalen zij ook het prosumententarief. Bij overstap naar een nieuwe energieleverancier geven zij nogmaals de meterstanden door. Wie tegen dan opnieuw een overschot opgebouwd had, verliest ook dit overschot. Alternatief is dat zij vóór 07 januari ’22 een contract afsluiten met een nieuwe commerciële leverancier, dit met de uitdrukkelijke vraag om al elektriciteit te leveren vanaf 07 december ’21. Na akkoord van de nieuwe leverancier geeft u de juiste wisseldatum (07/12/2021) en de juiste meterstanden (op zelfde datum) door. U ontvangt dan geen factuur van Fluvius, enkel van uw nieuwe leverancier.

  Tot slot

  Het is duidelijk dat het faillissement van een energieleverancier heel wat strubbelingen met zich meebrengt. Wie met specifieke vragen over zijn/haar specifieke situatie zit, kan hiervoor terecht bij een aantal hulpkanalen:

  • In eerste instantie biedt de website van de vreg al een antwoord op heel wat vragen: https://www.vreg.be/nl/faillissement-vlaamse-energieleverancier.
  • Test Aankoop heeft bovendien een hulplijn in het leven geroepen voor gedupeerde klanten. Via 0800 500 20 proberen specialisten antwoord te geven op specifieke vragen. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, telkens van 09.00 u tot 12.30 u en van 13.00 u tot 17.00 u, op vrijdag tot 16.00 u. Wie geen lid is van Test Aankoop betaalt wel 2 euro.