Fiscaliteitshervorming - OKRA op bezoek bij minister van financiën Van Peteghem

Op 22 juli 2021, daags na de nationale feestdag, werd OKRA samen met een tiental andere organisaties (jeugd, gezins- en ouderenorganisaties) verwacht bij minister Van Peteghem. Op de agenda stond de fiscaliteitshervorming. OKRA werd vertegenwoordigd door Maddie Geerts (voorzitter commissie belangenbehartiging) & Delphine Schedin (beroepskracht belangenbehartiging).

Noodzaak en krijtlijnen van de fiscaliteitshervorming

Minister Van Peteghem verwees naar de crisis van de jaren ‘80. In de nasleep van die crisis voerde de regering, o.m. onder impuls van geheime afspraken in Poupehan, grondige hervormingen door. Eenzelfde momentum krijgen we nu om in een post-coronatijdperk een duurzame hervorming door te voeren. Het regeerakkoord stelt dat de fiscaliteit eenvoudiger, rechtvaardiger, neutraler, moderner... moet worden. Dat ze de hefboom moet zijn voor o.a. de tewerkstellingsgraad, armoedebestrijding, duurzaam energiebeleid, sterke economie enz. Gunsttarieven en "koterijen" moeten niet alleen verdwijnen; er moeten principes worden afgesproken die vermijden dat er nieuwe "koterijen" ontstaan. De minister stelt een blauwdruk voorop tegen volgend politiek jaar. De hervorming moet geleidelijk gebeuren, met rechtszekerheid voor een eventueel voordeliger situatie nu. Hij mikt op 2030 als einddatum.

De rol van OKRA

Fiscaliteit is een moeilijk thema. Moeilijk omdat je nooit voor iedereen alles goed kan doen. Maar het is ook een complex thema. Meestal heeft een bepaald advies vergaande implicaties en moet je een totaalbeeld hebben om die implicaties correct te kunnen inschatten. Het is niet voor niets dat het beroep fiscalist officieel is erkend. In het OKRA_memorandum en addendum hebben we een algemeen standpunt ingenomen dat grotendeels overeenkomt met de basisprincipes van de minister. Maar nu wordt het tijd om de basisprincipes te concretiseren en verder uit te diepen. Dit kunnen we niet alleen. Daarom zullen we in het najaar een expertengroep oprichten die ons hier zal bijstaan, zodat we ook jullie fiscale belangen optimaal kunnen verdedigen. Ken je iemand die expert is in inkomens-, vermogens- en consumptiefiscaliteit? Laat het ons zeker weten!