Verslag uitreiking award 'Pluim van OKRA'

Op 17 november organiseerde de cel Belangenbehartiging van OKRA vzw een awarduitreiking. Daar zetten we drie initiatieven van de financiële sector in de bloemetjes die tegemoetkomen aan niet-digitaal vaardige klanten. Met deze awards wil OKRA niet alleen de banken die good practices leveren aanmoedigen. Ook andere banken mogen op deze manier gerust inspiratie vinden om in de toekomst extra werk te maken van niet-digitale dienstverlening.

De awarduitreiking stond trouwens niet op zichzelf, maar was het sluitstuk van een breder onderzoek naar wat 10 Belgische banken vandaag de dag nog aanbieden van service naar niet-digitaal vaardige klanten toe. Dit onderzoek, met een bijkomende uitloper naar een artikel in het OKRA-Magazine van december-januari, kan u terugvinden op onze website.

Bekijk de uitreiking van de OKRA-pluimen

In zijn inleiding had celvoorzitter Herman Fonck het over het belang van dwingende wettelijke kaders in de strijd om het behoud van niet-digitale dienstverlening. Een niet-bindend charter over de universele bankdienstverlening is een kleine stap in de goede richting, maar onvoldoende. Samenvattend pleit OKRA dan ook voor volgende wetgevende initiatieven:

  • Een realistisch spreidingsplan waarbij de toegang tot cash wordt gevrijwaard. Elke gemeentekern moet over een geldautomaat kunnen beschikken.
  • De kosten die worden bespaard door het invoeren van neutrale geldautomaten moeten worden geïnvesteerd om de toegankelijkheid van de automaten te verbeteren.
  • Neutrale distributeurs moeten ook andere bancaire verrichtingen kunnen toelaten zodat de toegankelijkheid tot basisbankdiensten en universele bankdiensten gegarandeerd blijft.
  • Consumenten moeten tot een bepaald bedrag altijd in cash kunnen betalen.

Vervolgens werden de drie awardwinnende bankinitiatieven kort toegelicht door celmedewerker Peter Dhaese:

  • VDK-Spaarbank met hun initiatief om opnieuw uittrekselprinters in hun kantoren te voorzien
  • KBC met de KBC Belmobiel waar een bankbediende in een duidelijk herkenbare wagen tot bij de klant aan huis komt ifv bankverrichten en het digitaal vaardig maken van klanten
  • Belfius met Phone banking waarbij klanten via een telefoon met druktoetsen dagdagelijkse bankverrichtingen kunnen uitvoeren.

Het was aan minister van financiën, Dhr. Vincent Van Peteghem om de awards uit te reiken aan de vertegenwoordigers van deze drie banken. Een taak waarvan hij zich met veel verve kweet. In zijn korte toespraak nadien benadrukte de minister het belang van dergelijke initiatieven en konden de awardwinnaars samen op de foto. Tot slot mochten de drie banken nog kort het belang van hun initiatief toelichten en sloten we de awarduitreiking af met een gezellig netwerkmoment.

Hierbij mag het wel duidelijk zijn dat OKRA het in de toekomst niet zal nalaten om ook tegenover deze drie banken kritisch te blijven als het gaat over de digitalisering en het in stand houden van toegankelijke niet-digitale dienstverlening.