Een terugblik op een geslaagde March for Future van de Grootouders voor het Klimaat

Twintig Grootouders voor het Klimaat (GvK)* trokken van 24 tot 31 oktober 2021 naar Schotland. In deze week voor de klimaatconferentie COP 26 in Glasgow wandelden we een ‘March for Future’. Met deze tocht deden we een dringende oproep om we meer maatregelen tegen de klimaatopwarming te beslissen tijdens de conferentie. We wandelden van Edinburgh naar Glasgow in 4 dagen, elke dag 25 km. De jongste deelnemer was 58 jaar, de oudste 71 jaar. Even veel mannen als vrouwen namen deel, de helft koppels, de helft nam alleen deel.

Grootouders voor het Klimaat (GvK) is een onafhankelijke pluralistische beweging van senioren, veelal grootouders. GvK is begin 2019 ontstaan als reactie op de acties van de klimaatjongeren en wil de jongeren met volle overtuiging ondersteunen. We zijn erg bezorgd over de klimaatverstoring en de impact daarvan op het leven van onze kinderen en kleinkinderen. We ijveren voor een sociale rechtvaardige klimaattransitie en die een aparte maar gewaardeerde positie inneemt in het brede spectrum van klimaatbewegingen. Ons handvest21 lees je hier.

Waarom marcheerden we de ‘March for Future’?

De IPCC-wetenschappers vertellen ons al jaren dat de aarde gevaarlijk opwarmt door onze uitstoot van broeikasgassen. En dat komt hoofdzakelijk door ons gebruik van fossiele brandstoffen. In 2015 werd op de COP21 Parijs-conferentie besloten om de opwarming onder 2°C en liefst onder 1,5°C te houden. Spijtig genoeg lukt het de mensheid niet om dit te doen. Ondanks alle beloftes blijft de broeikasgas uitstoot stijgen en zijn we op weg naar 3 °C gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd. Ook deze CP26 in Glasgow was een slag in het water. Hoewel er enkele goede aanzetten in zitten, slagen onze politici er niet in afdoende maatregelen af te spreken. De hete appel wordt weer doorgeschoven…naar de volgende generaties Dat verontrust ons als grootouders.

Met onze tocht doen we een dringende oproep voor meer klimaatambitie wereldwijd. In België is het vooral de Vlaamse regering die op de rem staat onder het mom van ‘haalbaar en betaalbaar’.

Was de klimaatramp in juli van dit jaar in Wallonië dat dan wel?

Aankomst in Glasgow, groepsfoto op het einde van het Fort hand Clyde Canal. 100 km in de natte benen! Nog 4 km naar het stadscentrum

Vraag het eens aan de getroffen slachtoffers! Tijdens onze tocht hoopten we dat de COP 26 conferentie in Glasgow die ambitie zou waarmaken, maar… helaas. Als grootouders willen we het ons niet permitteren om bij de pakken te blijven zitten. Wij gaan door met sensibiliseren, druk uitoefenen, acties uitvoeren en de klimaatjongeren ondersteunen.

Wij doen een oproep naar de OKRA-belangenbehartigers en de trefpunten om de klimaatcrisis ter harte. Uw leden en alle (toekomstige) senioren en uw en hun (klein)kinderen ondervinden de gevolgen van de klimaatcrisis NU al.

Daarom zijn de stappers van GvK blij dat OKRA op haar congres van 19 februari 2019 een actualiteitsresolutie over Klimaat heeft goedgekeurd. Bovendien nam OKRA Klimaat en duurzaamheid ook op in het beleidsplan 2012-2025.

De ziel komt achterna na een bijzondere reis

Onze groep van twintig wandelaars was in vele opzichten uniek. Dat hebben we vooral al stappend en keuvelend tijdens de maaltijden ontdekt. Hoewel allemaal met GvK verbonden, kenden de meeste stappers elkaar niet. Niettemin ontstond er snel een hechte band – er was altijd wel een stapmaatje wiens verhaal je nog niet gehoord had. We leerden elkaars erg uiteenlopende levensgeschiedenissen kennen en de verschillende wegen die ons tot inzet voor het klimaat en milieu hadden gebracht. En als vanzelf stond steeds iemand met de benodigde kennis en vaardigheid klaar als we die nodig hadden.

"Pilgrims Procession” op zaterdag. Betoging met alle pelgrims en sympathisanten en Extinction Rebellion Scottland. 2000 deelnemers.

Die positieve sfeer heeft ons mee door de moeilijke momenten geholpen tijdens de met overvloedige regenval ‘gezegende’ tocht. Het zorgde voor een bijna magisch gevoel van verbondenheid en betrokkenheid. Nadat het afscheid op het einde van de tocht vrij rommelig was verlopen, duurde het dan ook maar heel even alvorens voorstellen opdoken om elkaar zo snel mogelijk weer te zien. En er zijn al wilde plannen om naar aanleiding van de COP15 Biodiversiteit (april 2022 in China) en/ofCOP27 Klimaat (november 2022 vermoedelijk in Egypte), een gelijkaardig initiatief in België te organiseren. De wandeltocht blijkt ieders klimaatbesef en actiebereidheid verder te hebben aangescherpt.

De impact van deze klimaattocht – een poging tot verklaring

Is het overdreven te stellen dat de twintig stappers, gesteund door een groep actieve GvK’ers op het thuisfront, een steen in de klimaatrivier hebben verlegd? Het is moeilijk een antwoord te vinden op deze vraag, al weten we vrij goed wat de tocht bij de deelnemers heeft teweeggebracht. We vermoeden ook dat het initiatief de Grootouders als beweging ten goede zal komen. Maar kunnen we iets meer zeggen over de effecten van deze tocht?

We nemen aan dat uitgebreide persaandacht ervoor heeft gezorgd dat onze klimaattocht de harten en geesten van een aantal medeburgers heeft geraakt. Dat weten we uit de persoonlijke berichten die we allen ontvingen, dikwijls van verre kennissen. We denken dat we ons doel hebben bereikt en zien hiervoor enkele verklaringen die als ‘good practice’ kunnen dienen voor gelijkaardige acties in de toekomst (zie hiervoor).

Wil je op de hoogte blijven van wat de Grootouders voor het klimaat doen? Schrijf je dan in op onze 14-daagse nieuwsbrief. Of word lid van GvK voor slechts 20 € en ontvang het boek ‘ABC van het klimaat’ gratis, geschreven door 3 generaties Van Dienderen! Hou ons ook in de gaten via de Facebookpagina, de website of Instagram voor meer acties en nieuws!

Wil je nog meer lezen over de tocht? Bezoek dan onze webpagina Grootoudersvoorhetklimaat. Daar staat een verslag per dag en nog veel meer achtergrondinformatie.

De deelnemers waren Arnold, Nieske, Dirk VE, Erik, Frans, Hilde N., Hilde D., Luc, Ludo, Marc, Marleen, Martine, Ria, Mieke, Hilde V., Lieve, Dirk, Toni, Wilfried en Christel.