Zingeving Pinksteren

Pinksteren
kan je niet losmaken van Pasen.
Net zo min je het geel en rood
uit een oranje vlam kan halen.
Pinksteren en Pasen zijn het tweeluik
van het leven. 

Met Pasen
verdwijnen de grenzen van het leven,
zelfs de ultieme grens van de dood.
Het is de zon die opkomt,
die het leven doorstraalt
en levenskracht laat glinsteren
in de dauw van elk mensenverhaal.

Met Pinksteren
wordt die zonnegloed jouw eigen licht.
Jij kijkt niet langer in de zon:
de zon straalt doorheen jouw ogen
het leven  tegemoet.

Pinksteren
is het voorbij van God voor jou,
is het voorbij van God veraf.
Het is de ultieme stilte
en de heerlijkste muziek. Het is volledig in jezelf zijn
en het eindeloos verbonden.

Pinksteren ben jij zelf:
jezelf terug geschonken aan jezelf.
Het is de eerste en laatste vindplaats
van God in je leven.
Nooit meer buiten jezelf om.
Enkel diep vanbinnen.
Als een waakvlam
die je warmt voor elke koude nacht.

Vincent Duyck 

Kom dan, heilige Geest

Wanneer het me niet meer kan schelen,
wanneer het genoeg is geweest,
wanneer ik terugplooi op mezelf,
kom dan, heilige Geest.

Wanneer ik bergen wil verzetten,
wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,
wanneer ik vrede wil brengen onder alle mensen,
kom dan, heilige Geest.

Wanneer ik wil bidden
en de stilte niet vind,
wanneer ik wil troosten
en de woorden niet ken,
wanneer ik wil helpen
en niet weet hoe,
kom dan, heilige Geest.

Bij Pinksteren

Laat ons “geestige” mensen worden
die met weinig woorden
tonen hoe de Geest
vandaag aan het werk is.

Laat ons “geestige” mensen worden
die leven vanuit een diepe huivering
voor het leed van anderen
en hun slaap laten
voor het onrecht in de wereld.

Laat ons “geestige” mensen worden
die kiezen voor de Blijde Boodschap
met mensen aan de basis
en consequent opkomen voor waarden,
ten dienste van de kleine en zwakke medemens.

Laat ons “geestige” mensen worden
die kiezen voor vergeving en verzoening
voor mildheid en begrip,
voor het geven van kansen,
tot zeventig maal zeven maal.

Laat ons “geestige” mensen worden
die niet spreken van “eigen volk eerst”
maar die elke mens welkom heten
omdat we elkaar veel te bieden hebben
en van elkaar zoveel kunnen leren.

Laat ons “geestige” mensen worden
opdat de wereld vervuld zou worden
van de goddelijke Vrede.

Laat ons “geestige” mensen worden
die elke dag opnieuw
mens voor de mensen zijn,
een herder als God.

Kom, heilige Geest

Kom, heilige Geest, word onze adem,
de levensadem die ons verder stuwt,
de lange adem van inzet en trouw,
de ademstoot waarmee Don Bosco ons heeft geïnspireerd,
Gods warme adem van liefde en goedertierenheid.

Kom, heilige Geest, wij hebben je nodig
voor alle verdere dagen die komen.
Wees als een frisse luchtstroom
die de ontmoedigende geur van verlammende routine verdrijft.
Wij hebben u nodig als zuurstof
om de bloedarmoede van onze roeping weer kracht te geven.
Wij hebben u nodig als een zachte bries
die ons weer moed geeft en nieuwe stappen doet zetten
als leegheid en onverschilligheid ons beangstigen.

Kom, heilige Geest, wij hebben u nodig
als wind in de zeilen, een gunstige wind
die ons doen en laten richting geeft,
met windstoten die ons wakker schudden als het moet.
Maar wij hebben u ook nodig als een tegenwind
als we koppig eigen wegen inslaan
van eigengereidheid en eigen gelijk,
als we ons niet bekommeren om wie niet meekan of stilvalt.

Kom, heilige Geest, wij hebben u nodig
als een warme lentewind die kiemkracht geeft
aan het zaad in de grond
wanneer onze bezieling en ons geloof onderkoeld geraakt.
Doe ons dan opstaan in het besef
dat het sterven van het zaad altijd nieuw leven geeft.

Kom, heilige Geest, wees ons nabij.

(MDH) gebedenbundel Don Bosco Vlaanderen digitaal 2005

Op de adem van de Geest

Heer van ons leven, geef ons levensadem
om onderweg niet buiten adem te geraken,
om ons te helpen naar morgen toe te gaan
zonder achterom te kijken
noch onze inspanningen af te meten.

Geef ons adem om aan te kunnen
wat de mensen - en dus ook U - van ons verwachten.

Geef ons adem om opnieuw te hopen
alsof het leven deze morgen begon.
Geef ons veel adem
om dankzij uw aanwezigheid en uw belofte
toch te hopen tegen alle weerstand in.
En als we sterk genoeg zijn
laat in ons de hoop groeien
dat we ook de pijnen van anderen leren dragen.

Geef ons adem, of liever uw Adem:
de heilige Geest, de levensadem
die Gij ons hebt gezonden vanwege de Vader,
de Geest die waait waar Hij wil
in vlagen of in rukwinden,
of ook al eens met een lichte bries,
wanneer Gij ons uitnodigt om uw ingevingen te volgen
en ons gebed in daden om te zetten.

Amen.

Gebedenbundel Don Bosco Vlaanderen digitaal 2005

De heilige Geest

Wie of wat de heilige Geest is,
is moeilijk te zeggen.
Een geest kan je immers zo moeilijk vastpakken.

Maar je ziet het wel aan mensen
waar iets van uit gaat:
wat ze zeggen is gemeend,
wat ze doen is echt,
hoe ze leven is authentiek.
Ze stralen iets uit
dat met die Geest te maken heeft:
warmte, goedheid, vrede,
geduld, begrip, genegenheid,
aandacht voor de minsten…

Ook al zijn er velen
wiens levenspad niet over rozen loopt,
toch gaat er kracht van hen uit
waarvan je zelf beter wordt.
Zij zijn "geestige" mensen.

Geestige mensen tonen vaak
met weinig woorden
hoe de Geest vandaag aan het werk is.

Carlos Desoete

Kom, Schepper Geest

Kom, Schepper Geest
over hen die eenzaam zijn,
en zij zullen kracht krijgen
om hun isolement te doorbreken;
kom over hen
die van zichzelf vervreemd zijn,
en zij zullen vrede vinden dicht bij huis;
kom over hen
die angstig en krampachtig leven,
en zij hervinden het vertrouwen
in zichzelf en in U.

Kom, Schepper Geest,
over hen die bedroefd zijn
en zij zullen getroost worden;
kom over hen
die gewond zijn tot in het diepst van hun ziel,
en zachte krachten zullen hen genezen;
kom over hen die lijden en onrustig zijn,
en zij zullen herademen;
kom over hen die in het duister gaan,
en zij zullen sporen zien
van onverwacht licht.

Kom, Schepper Geest,
ook over ons:
genees de wonden
die wij mekaar toebrachten,
neem de scheidsmuren weg
die wij optrokken,
was het vuil van onze handen,
maak zacht in ons wat is verstard.

Kom, Schepper Geest,
vervult de harten van uw gelovigen
en ontsteek vuur van uw vuur.
Amen.

Gerard Kock 

Om het vuur van uw Geest

Vader, wij vragen U niet
om wonderen en tekenen uit de hemel.
Wij bidden om het vuur van uw Geest,
die ons verwarmt, die ons verlicht,
die ons moed geeft,
die voor ons de goede richting aanduidt.

Moge die Geest ons aanmoedigen
als wij aarzelen,
ons steunen als wij zwak zijn,
ons licht geven als wij dwalen.
Moge Hij
ons geloof en vertrouwen bevestigen
als twijfels ons overvallen,
ons hoofd versterken
als de moed ver weg is.

Vader,
moge uw Geest met kracht over ons komen
zoals eens over uw leerlingen.
Ban de twijfel en kleinmoedigheid uit ons hart.
Laat uw kracht doorbreken in ons
en wij zullen gaan waar U ons zendt
om deze aarde te vernieuwen.

Wees ons nabij
en geef ons te verstaan
dat wij in rust en onrust,
in vrede en onvrede
geborgen zijn in uw zorgzame liefde.

Manu Verhulst

Pinksteren

God, begeester ons,
zoals Jij de apostelen hebt begeesterd, toen,
op die dag van Pinksteren.

Verdrijf met de kracht
van een hevige windstoot
elk gevoel van onmacht,
angst en twijfel uit ons hart. 

Raak ons aan met vuur,
dat we enthousiast de handen in elkaar slaan
en de straat opgaan om jouw droom met mensen waar te maken. 

Laat ons ervaren,
onverwacht,
en misschien anders dan verwacht,
dat Jij met ons iets nieuws begint. 

Marc Lagae