Wat als ik de prijs van het woonzorgcentrum niet kan betalen?

Als je problemen hebt om jouw verblijf in het woonzorgcentrum te betalen, kan je een beroep doen op het OCMW. De maatschappelijke dienst van het OCMW zal dan onderzoeken of je inderdaad niet alle kosten kan betalen. 
Het OCMW kan deze kosten terugvorderen op de onderhoudsplichtigen. Dit zijn in eerste plaats de echtgenoten en de kinderen (ook geadopteerde kinderen). Het bedrag van terugvordering is beperkt tot het kindsdeel.
De onderhoudsplicht van kinderen t.o.v. hun ouders is vastgelegd in het burgerlijk wetboek. Echter niet elk OCMW doet beroep op deze onderhoudsplicht. Je kan dus eens informeren bij het OCMW van jouw stad of gemeente. 

Indien de kinderen financieel tussenkomen in de kosten voor het woonzorgcentrum, is hun tussenkomst fiscaal aftrekbaar tot 80%. (Artikel 104 van het Wetboek van Inkomensbelasting).

Meer over de onderhoudsplicht, lees je hier