Rechten en plichten inzake beeldgebruik, privacy van persoonsgegevens en GDPR , enz.

Foto’s, video’s en/of ander audiovisueel materiaal maken en gebruiken, wat mag en wat mag niet?

Foto’s nemen of filmpjes maken met mensen op, is een verwerking van persoonsgegevens. Je moet de mensen dus informeren, het beeldmateriaal beveiligen, niet langer bijhouden dan nodig én rekening houden met de rechten van de personen op de foto of video. OKRA vzw wil je hierover meer informatie geven.

Foto’s, video’s en/of ander audiovisueel materiaal van het internet plukken, wat mag en wat mag niet?

Pluk niet zomaar een foto of illustratie van het internet om op een eigen website of die van je OKRA-trefpunt te zetten of om te gebruiken op social media, een nieuwsbrief, uitnodiging, etc. Het kan zijn dat je dan een boete moet betalen. De pakkans is groot en de factuur hoog. Gespecialiseerde bedrijven schuimen voortdurend het internet af op zoek naar illegaal gebruik van beelden. Wat mag dan wel en wat precies kan voor problemen zorgen? Dat kun je hier lezen.

Rechten en plichten inzake privacy van persoonsgegevens en GDPR

Zorgvuldig en doordacht omgaan met de privacy van persoonsgegevens, is uiterst belangrijk. Dat weten jij en ik. Met de komst van de GDPR, de Europese verordening rond de bescherming van persoonsgegevens, moeten organisaties voldoen aan enkele plichten. De personen over wie je gegevens bijhoudt, hebben daarnaast heel wat duidelijkere rechten. Je vindt hier de nodige informatie.