Pensioenverhogingen vanaf 1 januari 2022

Pensioenwijzigingen vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 wijzigde een aantal pensioenbedragen. We informeren je graag hierover. Als deze wijzigingen jouw pensioenbedrag beïnvloeden, dan zal dit automatisch worden aangepast.

Er zijn drie oorzaken voor de pensioenverhogingen:

 • Pensioenhervorming minister Lalieux: verhoging minimumpensioen, inkomensgarantie voor ouderen, drempelbedragen ZIV-bijdrage, loonplafond….
 • Indexering (2%): alle pensioenen verhogen door de overschrijding van de index. In maart 2022 wordt de volgende indexering verwacht.
 • Welvaartsenveloppe 2021-2022: in het voorjaar werd een enveloppe met geld verdeeld door de sociale partners. Op 1 januari 2022 krijgen een aantal specifieke gepensioneerden een verhoging.

Indexering pensioenen en sociale uitkeringen voor alle gepensioneerden

Iedereen die een pensioen of sociale uitkering (zoals inkomensgarantie voor ouderen) krijgt, ziet dit stijgen met 2%.

Verhoging van het gewaarborgd minimumpensioen

Op 1 januari 2022 steeg het gewaarborgd minimumpensioen. Mensen met een volledige loopbaan (45 jaar) ontvangen het volledig gewaarborgd minimumpensioen.

Als werknemer of zelfstandige (+2.65%):

 • Alleenstaande pensioen 1 444,36 euro 
 • Gezinspensioen 1 804,88 euro 
 • Overlevingspensioen 1 425,06 euro 

Als ambtenaar (+1.73%):

 • Alleenstaande pensioen: 1 499,84 euro
 • Gezinspensioen 1 874,80 euro
 • Overlevingspensioen 1 390,70 euro (+4.92%)

Heeft u minder dan 45 jaar gewerkt, dan zal u recht hebben op een bedrag naar verhouding van het aantal loopbaanjaren. Stel u heeft een loopbaan van 43 jaar dan zal u 43ste/ 45ste van het minimumpensioen ontvangen. Meer informatie kan je vinden op onze infofiche "Gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen" en op onze infofiche  "Gewaarborgd minimumpensioen voor ambtenaren".

Het minimumpensioen werknemers en zelfstandigen zal elk jaar stijgen tot 2024, met 11% ten opzichte van 2020. In 2024 is het de bedoeling dat het minimumpensioen voor mensen met een volledige loopbaan 1500 euro netto bedraagt. Indien de voorwaarden die verbonden zijn met het gewaarborgd minimumpensioen zouden wijzigen (in functie van de geplande pensioenhervorming), dan zullen we dit ook laten weten.

Verhoging inkomstengarantie voor ouderen en Gewaarborgd Inkomen (GI)

Als je 65 jaar bent en je beschikt over beperkte financiële middelen, dan heb je mogelijks recht op een inkomstengarantie voor ouderen (IGO).

 • IGO alleenstaande: 1 289,10 euro
 • IGO gezinsbedrag: 859,40 euro

Meer informatie over de IGO-uitkering kan je nalezen in de infofiche.

Verhoging loonplafond

Voor de berekening van het pensioen wordt voor elk loopbaanjaar een pensioenopbrengst berekend. Dit wil zeggen dat de totale inkomsten van een bepaald jaar worden berekend. Vervolgens wordt dit vergeleken met een loonplafond. Er zijn verschillende loonplafonds. Welke type loonplafond dat jaar voor u van toepassing is, wordt bepaald door het type dagen in dat loopbaanjaar. Gewerkte dagen, ziektedagen en werkloosheidsdagen kennen een ander loonplafond. Zijn de totale inkomsten hoger dan het loonplafond, dan worden deze beperkt tot aan het bedrag van het loonplafond. Uw loon telt m.a.w. maar mee voor de berekening tot dit grensbedrag: verdient u meer dan wordt met het gedeelte boven het loonplafond geen rekening gehouden. Vervolgens wordt dit bedrag nog geherwaardeerd, gedeeld door 45 (volledige loopbaan) en vermenigvuldigd maal 60% (voor alleenstaande en 75% voor gezinspensioen). Indien u vervolgens de optelsom van elk loopbaanjaar maakt, heeft u het pensioenbedrag.

Voor de berekening van de pensioenopbrengst voor het loopbaanjaar 2021, zal men het totale loon van 2021 ook vergelijken met het loonplafond. Dat loonplafond werd op 1 januari 2022 met 2.38% verhoogd.

Meer informatie over de berekening van de pensioenopbrengst kan je lezen op de website van de Federale Pensioendienst.
Wil je weten hoeveel je pensioen zal bedragen, raadpleeg dan MyPension.

Verhoging grensbedragen minimumloon

Het minimumrecht per loopbaanjaar of gewaarborgd minimumloon kan ook de pensioenopbrengst voor een bepaald loopbaanjaar verhogen. Hiervoor moet de loopbaan als werknemer minstens 15 jaar bedragen waarbij er in elk jaar minstens 104 dagen kan worden bewezen. Indien u aan deze voorwaarde voldoet en u totaal loon ligt lager dan het gewaarborgd minimumloon, dan zal u totaal loon worden opgetrokken tot aan het gewaarborgd minimumloon. De vergelijking kan pas na herwaardering van het totale loon. Het kan zijn dat het minimumrecht per loopbaanjaar niet wordt toegekend als u totale rustpensioen zich boven grensbedragen bevindt.

Op 1 januari 2022 werd het gewaarborgd minimuloon ook met 2.38% verhoogd. Voor een pensioen als alleenstaande bedraagt dit 18 280,97 euro en voor pensioen aan het gezinsbedrag bedraagt dit 22 851,23 Euro.

Meer informatie over het gewaarborgd minimumloon kan je lezen op de website van de Federale Pensioendienst.

Verhoging drempelbijdragen van ZIV-bijdragen

In het verleden gebeurde het al wat vaker dat het brutopensioen steeg, maar het nettopensioen (hetgeen op je bankrekening wordt gestort) verminderde. Dit kan komen door de ZIV-bijdragen. Een ZIV-bijdrage is een sociale zekerheidsbijdrage voor ziekte- en invaliditeit. Dit vervangt de mutualiteitsbijdrage niet en geeft geen recht op terugbetaling van de gezondheidszorgen. Afhankelijk van uw brutopensioen wordt er 0 tot 3,55 % extra ingehouden. Op 1 januari 2022 verhoogde de grensbedragen van die drie categorieën met 2,31%.

Ben je alleenstaande gaat het over volgende bedragen: 

Totaal maandelijks brutobedrag  - ZIV-bijdrage

 • Kleiner dan 1 699,85 euro - geen inhouding
 • Van 1 699.85 euro tot en met 1 762,40 euro - inhouding van 0,01 euro tot 62,56 euro
 • Groter dan 1 762,40 euro - inhouding van 3,55% van het brutobedrag

Gaat het over een gezin, dan gelden volgende bedragen: 

Totaal maandelijks brutobedrag - ZIV-bijdrage

 • Kleiner dan 2 014,56 euro - geen inhouding
 • Van 2 014,56 euro tot en met 2 088,69 euro - inhouding van van 0,01 euro tot 74,14 euro
 • Groter dan 2 088,69 euro - inhouding van 3,55% van het brutobedrag

Meer informatie over de ZIV-bijdrage kan je lezen op de website van de Federale Pensioendienst.

Welvaartsaanpassing als je in 2017 op pensioen ging

Ben je tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017 op pensioen gegaan, dan krijg je bovenop de index nog een extra verhoging van 2%.

Opgelet ben je in 2017 op pensioen gegaan en heb je recht op het minimumpensioen, dan krijg je deze extra verhoging niet omdat het minimumpensioen zelf al is verhoogd.